Архив автора: Адміністратор

Формування критичного мислення під час проведення міні-проектів на уроках хімії

Критичне мислення необхідно сучасній людині для реальної оцінки, як навколишньої дійсності, так і свого місця в суспільстві, здоров’я, своїх можливостей. Визначимося з поняттям критич- не мислення, як сприйняттям фактів, їх аналізом, порівнянням, придбанням власної точки зору і здатністю її захисту, умінням прийняття рішення і готовністю нести відповідальність за нього [2]. Як бачимо, критичне мислення тісно пов’язане з компетент- ністю людини. Де можна навчитися критично мислити? Виходячи з того, що навчання починається все з більш раннього віку, то відповідь буде ― в школі.

Читать далее

Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології

На сучасному етапі взаємовідносин суспільства і природи важливим є забезпечення сталого розвит- ку, за якого зростання добробуту людства не супроводжується руйнуванням навколишнього середовища, не порушує стійкість природних екосистем. Однією з передумов розв’язання екологіч- них проблем сучасності є екологічна компетентність особистості, важливу роль у формуванні якої відіграє основна школа [1, с. 18].

Читать далее

Природничий і соціально-гуманітарний вектори освіти для сталого розвитку

Головні положення «Порядку денного на 21 століття» і глобальної програми дій (ГПД) з освіти для сталого розвитку (прийнятої на Всесвітній конференції з освіти для сталого роз- витку(ОСР) в листопаді 2014 р. (Айті-Нагоя, Японія), містять рекомендації щодо включення головних принципів і цілей сталого розвитку як в національні та галузеві стандарти освіти, так і в освітні програми [1].

Читать далее

Порядність як технологія бізнесу

Важливість міжнародної маркетингової бізнес етики привернула увагу завдяки усуненню торговельних бар’єрів, зростанню багатонаціональних підприємств та глобалізації ринків.

Читать далее

Бізнес процес та його етична складова

Моральна поведінка — це невід’ємна складова успішної діяльності, такі властивості як чесність, сумлінність та повага до інших завжди будуть приближати до успіху у відносинах з партнерами і колегами. Належна ділова поведінка завжди буде актуальною у всіх сферах ділових відносин.

Потрібно завжди акцентувати увагу на тому, щоб працівники компанії, постачальники, клієнти були повноправними партнерами в реалізації цілей. Клієнт в очах компанії має бути найголовнішим активом, так як без клієнтів будь-який бізнес втрачає сенс. Читать далее

Етичний аспект ефективності праці

Досліджуючи етичний аспект ефективності праці, насамперед хотілося б згадати що таке етика, таз яких джерел вона бере початок.

Як відомо, етика – це наука про мораль, яка досліджує правила поводження, намагаючись дати відповідь як чинити гідно, або негідно.

Читать далее

Законність і моральна культура процесуальної діяльності юриста

Перш ніж переходити до роздумів щодо законності і моральної культури процесуальної діяльності юриста треба визначити основні поняття – законність і моральна культура (у вузькому значенні – мораль). Так ось, законність —  це висвітлення та визначення загального принципу відношення суспільства до права та чинного законодавства, а також дотримання і підпорядкування кожним (індивідом) законодавства, прийнятого державою та установами.

Читать далее

Поняття справедливості, сумління, достоїнства. Справедливість і законність

Перш за все, варто зрозуміти, що означають ці поняття: справедливість, сумління, достоїнство.

Справедливість — це рівність між людьми, найвища чеснота, що спрямована на відновлення священної рівноваги світу.

Сумління ж це здатність людини нести відповідальність за свою поведінку перед оточуючими.

Достоїнство – проявляється у помірній повазі до себе, усвідомлення своїх прав, свого значення. Однаковим за значенням з достоїнством є гідність, тобто шанобливе ставлення до самого себе.

Читать далее

Закони Лікурга, Драконта, Солона в системі первісної моралі

 Можна вважати, що мораль бере свій початок із тих часів, коли розрізнені невеликі групи людей почали об’єднуватися в певні общини для більш успішного полювання, захисту від хижаків та інших людей.

Дослідники вважають, що спочатку це було винятково матріархальне суспільство. І вже тоді постало питання в регулюванні життя племені. Саме мораль стала тим механізмом соціальної регуляції, яка допомагала утримувати в злагоді всіх членів племені.

Читать далее

Правила, при яких організація вважається етичною

Перш ніж виділити певні характеристики етичної компанії, потрібно визначитись з самим поняттям. Тож, етичню компанію можна назвати, коли її дії співпадають з загальними нормами етики бізнесу та загальнолюдськими етичними нормами. Для того, щоб виділити певні правила доведеться звернутися до соціології та етики.

Читать далее