Архив рубрики: Моральність і людина

Моральність і людина — цей розділ нам розповідає індивідуальне бачення людини навколишнього світу та тих подій з якими вона стикається. Людина оцінює все те, що її оточує відносно власних моральних переконань, а її моральна оцінка і відповідно її поведінка слугує орієнтиром для інших.

Аспекти адаптації дитини у дошкільному навчальному закладі

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначають пріоритет дитини як найвищої цінності, якій необхідно забезпечити гармонійну адаптацію та функціонування в соціальному середовищі. Читать далее

Базові правові аспекти професійної діяльності

Кожна людина, досягнувши певного віку, обирає для себе ким хоче стати в подальшому та якою справою займатися. Правильно обрана професія може допомогти не лише отримати гарний достаток, а й принести моральне задоволення.

Базові правові аспекти під час вибору тієї чи іншої професії опираються на певні знання, моральні принципи, усвідомлення своїх прав і виконання обов’язків.

Професійна діяльність це не лише низка обов’язків та прав, котрих працівник повинен беззаперечно дотримуватися, а перш за все – це система морально-етичної поведінки, що використовують у професійній діяльності.

Читать далее

Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології

На сучасному етапі взаємовідносин суспільства і природи важливим є забезпечення сталого розвит- ку, за якого зростання добробуту людства не супроводжується руйнуванням навколишнього середовища, не порушує стійкість природних екосистем. Однією з передумов розв’язання екологіч- них проблем сучасності є екологічна компетентність особистості, важливу роль у формуванні якої відіграє основна школа [1, с. 18].

Читать далее

Порядність як технологія бізнесу

Важливість міжнародної маркетингової бізнес етики привернула увагу завдяки усуненню торговельних бар’єрів, зростанню багатонаціональних підприємств та глобалізації ринків.

Читать далее

«Добро» і “зло” у професійній діяльності співробітника

Сучасний світ дає нам декілька суперечливих поглядів на проблему  розуміння таких понять як добро і зло.Прихильники традиційних цінностей, зокрема, філософи, чиї погляди засновані на традиціях теїзму, близькі до метаантропології та релігійного екзистенціалізму,  загалом, сприймають людину як багатомірну істоту, розглядають людину у взаємодії духовного, душевного і тілесного. Такий підхід є гуманізмом у справжньому широкому смислі цього слова.

Читать далее

Стресостійкість та його професійне значення

Всі ми чули таке слово як стрес. Більшість з нас навіть мали змогу на собі відчути стресори – тобто фактори впливу навколишнього середовища на особистість, які можуть вивести ваші психологічні та фізіологічні якості, з нормального стану, що в майбутньому позначається на нервовій системі організму.

Читать далее

Роль керівника в профілактиці негативних моральних явищ серед співробітників: підхід метаантропологічної етики

Кожна людина — унікальна особистість, зі своїми характерними індивідуальними особливостями психіки і світогляду. Взаємодія працівників в колективі – це відносини, від яких залежить продуктивність, результат діяльності організації. Першим чинником, який впливає на ці аспекти – психологічний клімат. Але від чого він залежить? Яким чином сприяти покращенню психологічного клімату?

Читать далее

Моральна поведінка як принцип

Etica+PsihПеребуваючи в соціумі кожен з нас обирає власну форму взаємодії з ним. Це залежить від вродженого типу темпераменту, виховання та моральних принципів. Я назвала найголовніші на мою думку складові які утворюють певну парадигму поведінки людини. В свій час її розглядало чимало дослідників, але найвідомішими її представниками є психологи Скіннер та Хоманс. Читать далее

Любов як предмет етики

Love12Основним суб’єктом життя на землі є людина – високоорганізована особистість, наповнена різноманітними людськими інстинктами та почуттями. Так її характеризують науковці, дослідники – природознавці.

Одним із найважливіших почуттів, яке одухотворяє людське єство, наповнює його позитивним змістом, окрилює і надихає, змушує водночас боротися і терпіти, радіти і страждати, хвилюватися і заспокоюватися, але ніколи не бути байдужим, є ЛЮБОВ. Читать далее

Біблія та її моральний вплив на сучасну людину

knigaА що таке Біблія взагалі? Всі ми знаємо, що це священний текст, написаний для того, щоб розказати людям про божественні події минулого і про те, що чекатиме нас в майбутньому. Тобто там написано про створення світу, з чого все починалося, перші люди та їх життя в Едемському Саду, історія про Ноєв ковчег, Марію з Йосипом, Давида, Соломона, народження Ісуса Христа, його діяння на Землі, розп’яття Читать далее