Архив рубрики: Етика та наука

Етика та наука — цей розділ присвячений академічним, науковим та навчальним питанням. У ньому описуються питання етики як галузі знань, демонструються етичні аспекти наукової, навчальної та дослідницької діяльності.

Розвиток професійно-етичного світогляду студентів

Однією з ключових компетентностей сучасного фахівця є його відповідальність як професійна якість, що забезпечує результативність у комплексній діяльності інженера, загальну регуляцію його життєвих орієнтацій. Безперечно, що для досягнення позитивного результату у процесі формування відповідальності, необхідно створювати належні педагогічні умови, які забезпечують підготовку працівника до ефективної професійної діяльності. Читать далее

Інформація в системі споріднених понять

Більшість дослідників одностайні в думці щодо відсутності єдностітрактування поняття інформації в різних галузях діяльності на напрямах науковогопошуку. Достатньо передивитись трактування поняття інформація, надані в Великомутлумачному словнику сучасної української мови [1, с. 512], аби пересвідчитись в різноплановості та багатозначності розуміння цього слова. 

Читать далее

Формування екологічної свідомості молоді

Сучасний розвиток суспільства викликав ще одну глобальну проблему –проблему екологічного виховання та освіти. Саме тому однією із провідних тем на сесіях Європейського парла- менту виникає повсякчас питання екології. Проблема забруднення навколишнього середовища є пробле- мою світового рівня. Адже, людство за період свого стрімкого розвитку та прогресу у різних галузях науки та техніки, утвори- ло безліч прогалин у екологічних знаннях та надалі продовжує активно їх створювати.

Читать далее

Формування критичного мислення під час проведення міні-проектів на уроках хімії

Критичне мислення необхідно сучасній людині для реальної оцінки, як навколишньої дійсності, так і свого місця в суспільстві, здоров’я, своїх можливостей. Визначимося з поняттям критич- не мислення, як сприйняттям фактів, їх аналізом, порівнянням, придбанням власної точки зору і здатністю її захисту, умінням прийняття рішення і готовністю нести відповідальність за нього [2]. Як бачимо, критичне мислення тісно пов’язане з компетент- ністю людини. Де можна навчитися критично мислити? Виходячи з того, що навчання починається все з більш раннього віку, то відповідь буде ― в школі.

Читать далее

Поняття справедливості, сумління, достоїнства. Справедливість і законність

Перш за все, варто зрозуміти, що означають ці поняття: справедливість, сумління, достоїнство.

Справедливість — це рівність між людьми, найвища чеснота, що спрямована на відновлення священної рівноваги світу.

Сумління ж це здатність людини нести відповідальність за свою поведінку перед оточуючими.

Достоїнство – проявляється у помірній повазі до себе, усвідомлення своїх прав, свого значення. Однаковим за значенням з достоїнством є гідність, тобто шанобливе ставлення до самого себе.

Читать далее

Закони Лікурга, Драконта, Солона в системі первісної моралі

 Можна вважати, що мораль бере свій початок із тих часів, коли розрізнені невеликі групи людей почали об’єднуватися в певні общини для більш успішного полювання, захисту від хижаків та інших людей.

Дослідники вважають, що спочатку це було винятково матріархальне суспільство. І вже тоді постало питання в регулюванні життя племені. Саме мораль стала тим механізмом соціальної регуляції, яка допомагала утримувати в злагоді всіх членів племені.

Читать далее

Стресостійкість суть та значення

Стрес. Корисний він для людини чи ні? Людина без невеликої долі стресу в своєму житті, напевно перетворилась   би в «овоч». Стрес  — це як вакцина, яка загартовую нашу особистість та робить її міцнішою та стресовитрівалішою. Взагалі стресостійкість – це прояв психологічної культури людини. Зовнішня реакція особистості на різні стресові ситуації, в том числі на професійні – багато чого розкаже оточуючим.

Читать далее

Героїчний ентузіазм Джордано Бруно

BrunoДжордано Бруно італійський філософ, який жив і працював у 16 столітті.

Його ідеї багато в чому суперечили тогочасному баченню світу та філософським вченням і у 1600 році Джордано Бруно спалили на вогнищі на площі у Рими, перед цим ще й вирвали йому язик, про всяк випадок. Більш за все його звинуватили у богохульстві, запереченні католицького вчення, визнанні Всесвіту безкінечним, віри у реінкарнацію та застосуванні магії. Не зважаючи на це його погляди є дуже сучасними та раціональними як для жителя 16 століття. Читать далее

Від принципу події до принципу відповідальності (Х. Йонас)

Hans-JonasХанс Йонас у своїй книзі «Принцип відповідальності» доводив необхідність перегляду основ вчення етики. Згідно його роздумів, етика відповідальності повинна співіснувати із іншими етичними системами, вона повинна їх завершувати.

Різниця між його вченням та іншими полягає у тому, що він розглядає принцип відповідальності в основі етики, а інші вбачають у ній відносини або цінності. Через це Х. Йонас вважають основоположником етики відповідальності. Х. Йонасу вдалося визначити новий категоричний імператив: «Чини так, щоб наслідки твоїх дій були сумісні із збереженням справжнього людського життя на Землі» [1]. Читать далее

«Етика Добра» і «Етика Не-Зла» (А. Глюксман)

d+zЗ самого дитинства ми знаємо, що в світі існують дві сили, які безупинно борються між собою — добро і зло. Про них ми дізналися ще з ранніх років із казок, оповідок та легенд, які нам читали перед сном наші батьки.

Добро — це світло, сонячна сторона, все, що зв’язано з любов»ю, справедливістю, щирістю, честю і совістю.

Зло — темна сторона, де панує брехня та жорстокість, егоїзм, ненависть, страх і зрада. Читать далее