Архив рубрики: Головна

Етика, мораль, моральність, добро, справедливість, свобода, совість.

Етика сьогодні

Шановний читач!

Інформаційний ресурс Етика сьогодні створений спеціально для висвітлення най актуальніших питань сучасного світу та науки. Важливим  на сьогодні стає те, що кожна подія у світі вимагає відповідної етичної оцінки, інтерпретації та морального аналізу. Розвиток суспільства включає в себе не тільки матеріальні чинники, але і духовні, де най головніше місце посідає мораль. Тому важливим постає всебічний аналіз всього того, що відбувається у суспільстві.

Ресурс побудований таким чином щоб максимально охопити всі сфери суспільного життя і відповідно до цього були побудовані наступні розділи.

Етика та наука —  цей розділ присвячений академічним, науковим та навчальним питанням. У ньому описуються питання етики як галузі знань, демонструються етичні аспекти наукової, навчальної та дослідницької діяльності.

Мораль і суспільство — у цьому розділі йдеться про актуальні події життя суспільства України та світу з акцентом на моральну інтерпретацією. Важливі події культури, політики, економіки та інші вимагають особливої уваги та етичної інтерпретації, аналізу.

Моральність і людина — цей розділ нам розповідає індивідуальне бачення людини навколишнього світу та тих подій з якими вона стикається. Людина оцінює все те, що її оточує відносно власних моральних переконань, а її моральна оцінка і відповідно її поведінка слугує орієнтиром для інших.