Базові правові аспекти професійної діяльності

Кожна людина, досягнувши певного віку, обирає для себе ким хоче стати в подальшому та якою справою займатися. Правильно обрана професія може допомогти не лише отримати гарний достаток, а й принести моральне задоволення.

Базові правові аспекти під час вибору тієї чи іншої професії опираються на певні знання, моральні принципи, усвідомлення своїх прав і виконання обов’язків.

Професійна діяльність це не лише низка обов’язків та прав, котрих працівник повинен беззаперечно дотримуватися, а перш за все – це система морально-етичної поведінки, що використовують у професійній діяльності.

Правові аспекти професійної діяльності юриста полягають перш за все в ставленні майбутнього фахівця до обраної професії. І хоча молода людина, не усвідомлюючи до кінця, яка це важлива і клопітка робота, повинна навчитися дотримуватися всіх принципів, які на неї покладає майбутня професія [3, c. 11].

Найголовнішими морально-гуманітарними правилами поведінки, що впливають на базові правові аспекти професійної діяльності є, перш за все, визнання існуючих моральних норм та беззаперечне дотримання таких норм під час здійснення такої діяльності. Базові аспекти професійної правової  діяльності в юриста, під час здійснення своїх професійних обов’язків є: гуманне відношення до людини, котра звернулася за допомогою; чесність та правдивість при вирішенні справ; доброзичливість та чуйність до кожного; простота та скромність; дотримання професійної таємниці [1, c. 42].

Розглядаючи основні правові аспекти професійної діяльності, варто зазначити, що успіху досягне тільки та людина, що буде добросовісно та плідно працювати, приносячи користь тим, хто цього потребує. Основними чинниками, що впливають на правові аспекти професійної діяльності в більшості випадках залежать від характеру людини та її ставлення до оточуючих у суспільстві [5, c. 33]. Варто зауважити, що така характеристика відноситься не лише до професій правового спрямування, а й до інших, там де спілкування з людьми є невід’ємним атрибутом.

Більшість з нас, обираючи ту чи іншу професію замислюються над питаннями «Чи зможу я справитися з покладеними обов’язками та реально прийти на допомогу до того, хто цього потребуватиме?», «Чому саме така професійна діяльність мені до вподоби?», «Як зміниться моє життя після того, як я оберу таку професію?» тощо. Здавалося б логічні питання для того, хто стоїть на порозі нового. Такі питання ставлять собі як юристи так і лікарі, як учителі так і воєнні… Будь яка професійна діяльність пов’язана з людиною. Тому варто зважити всі «за» і «проти» у виборі подальшої професії, проаналізувати свої особисті якості та психологічні переваги, аби впоратися з майбутньою професією.

Варто зазначити, що морально-професійні аспекти професійної діяльності є невід’ємною частиною загальнолюдських принципів моралі та конкретної історичної моральної системи. Морально-професійні норми та професійно-етичні кодекси тісно пов’язані з конкретною професійною діяльністю. Оскільки морально-професійні норми не ізольовані, тобто виступають такими, що не можуть існувати окремо від суспільства чи людини, вони є складовою частиною загальної моралі суспільства, і водночас відбивають специфічний характер  будь-якої професійної діяльності [2, c. 15].

Отже, можна зробити висновки, що професійна діяльність, будучи джерелом впливу на суспільства, не може обмежуватися лише моральною характеристикою працівника, а й широким волом соціальних позицій. Поміж з тим, коло соціальних позицій має розширюватися за рахунок суто професійних властивостей людини, та розглядатися  в рамках конкретної професії, її місця та ролі в житті соціуму. Важливою умовою професійної діяльності є прагнення людини до самоосвіти та всебічного розвитку.

Такі фактори також мають позитивний вплив на здійснення професійної діяльності [4, c. 3]. Потрібно вчитися виходити за рамки конкретної професії, прагнути до самовизначення та саморозвитку. Однак не слід забувати, що лише наполеглива праця та глибокі знання допоможуть людині стати стовідсотковим професіоналом у своїй справі.

Список використаної літератури

  1. Афанасьєв О. В. Етика та її аспекти в професійній діяльності // О. В. Афанасьєв. – Львів: Наука, 2000. – 120 с.
  2. Кушнерук Р. О. Професійні особливості людини // Р. О. Кушнерук. – К.: Либідь, 2001. – 180 с.
  3. Лозовий В. О. Професійна етика в юридичній діяльності // В. О. Лозовий. – Х.: Право, 2004. – 176 с.
  4. Скакун О. Ф. Юридична деонтологія майбутніх юристів // О. Ф. Скакун. – Х.: Еспада, 2007. – 315 с.
  5. Сливка С. С. Професійно-етичні норми // С. С. Сливка. – К.: Мрія, 2008. – 205 с.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.