Сутність і значення риторики в етичному діловому спілкуванні

orator Риторика, як ораторське мистецтво, мистецтво красиво говорити, виникла давно. І це не дивно, адже з давніх – давен, для того, щоб людина досягла певних цілей в житті, щоб вона була людиною освіченою, перш за все, вона повинна володіти цим мистецтвом. Сьогодні ми можемо говорити про те, що риторика пронизує усі віхи життя, в тому числі і ділове спілкування. Крім того, треба погодитись з тим, що саме ділове спілкування вимагає від кожного учасника знання, уміння та навички правильного ведення переговорів наприклад.

Варто зазначити, що насправді важко переоцінити значення риторики в етичному діловому спілкуванні. Від того, як ти ведеш розмову, твоє вміння чітко сформулювати думку, аргументувати її, красиво оформити відповідь, коректно поставити запитання тощо, від цього напряму залежить якість та результативність твого ділового спілкування.

Також, на даний час треба констатувати той факт, що мистецтво говорити є популярним та широко застосованим вмінням успішних людей. Досить багато професій та сфер зайнятості людини потребують такого вміння. Існує досить об’ємна теоретична база, такої дисципліни як риторика. Вона є самостійною, навчальною дисципліною у вищих навчальних закладах. Ще до цього потрібно згадати, що існують спеціальні платні семінари, тренінги та майстер класи по кар’єрному зросту, зміст яких полягає в тому, щоб навчити людину говорити правильно, зрозуміло і результативно. Багато відомих людей, насправді спершу оволодівали мрією, метою свого проекту (припустимо,що це комерційний проект), і тільки через вербальну презентацію і навичок переконання, мали змогу реалізувати свої плани в реальність.

На мою думку, кожна поважаюча себе людина, особлива ділова людина, яка має прямий контакт з людьми обов’язково повинна навчатись та постійно вдосконалювати свої навички спілкування. Сюди потрібно віднести типові мовленнєві ситуації, вміння вести переговори, етичні аспекти спілкування, етнічні особливості, навички аргументації та переконань, вміння «показати себе», самопрезентація та знання інших сторін ділового спілкування. Риторика, оволодіння нею, приносить свої результати. З цим треба погодитись.

Ще однією цікавою темою є індивідуальність та особиста манера введення ділових переговорів. Саме оригінальний стиль передачі вербаліки забезпечує якісний додаток до вже сформованої особистості. До найвидатніших ораторів світу ХХ століття відносять такі величні постаті як Вінстон Черчілль, Микита Хрущов, Беніто Амількаре Андре а Муссоліні, а також Адольфа Гітлера, Мартіна Лютер Кінга та інших. Тут слід розглядати таку манеру публічних виступів, які пронизані, «просочені» специфічністю, оригінальністю, надзвичайною силою та енергії, що примушувала людей вірити, розуміти і безапеляційно погоджуватись.

Думка, яка мала на меті передатись слухачеві (або аудиторії) беззаперечно подавалась і доносилась. Тому і не дивно, що у таких відомих людей існують цілі книги з їх виступів, афоризми, цитати та виписки думок, ідей тощо. Ще хочеться додати, що це допомагало не тільки в їх професійній сфері, а й інших.

На мою думку, кожен поважаючий себе бізнесмен, менеджер, маркетолог або людина іншої типової професії повинна завжди вдосконалюватись та підвищувати свої професійні навички, в тому числі і вміння говорити та вміння вести переговори.

Висвітлюючи дану тему, а саме з етичної точки зору, в етиці ділового спілкування не слід забувати про про свою поведінку, жестикуляцію, міміку, проксеміку. Ораторське вміння красиво говорити і переконувати зробить пів справи. Далі потрібно, для кращого результату, тим більше в діловому спілкування, коли перемови ведуться для результату, слід враховувати і особистісні риси учасників перемовин, а також їх етнічну приналежність, віросповідання тощо. Виходить досить кумедна ситуація, коли через незнання етнічних особливостей під час переговорів мусульманові дають жарену свинину…Все зводиться до того, що під час виступу слід враховувати і інші специфічні обставини.

Поговоримо про зовнішній вигляд оратора під час ділової наради для прикладу. За правилами ділового етикету в такій ситуації всіх учасників процесу не повинно відволікати яскрава помада, відвертий одяг чи ,наприклад, вульгарна зачіска чи надто яскраві прикраси. Справжній оратор завжди враховуватиме такі моменти.

Продовжуючи дану тему, необхідно також врахувати місце проведення переговорів чи місце публічного виступу. Основні вимоги полягають в тому, щоб кожен з учасників та оратор почували себе комфортно, у них був власний простір, вони мали змогу перепочити в нейтральній обстановці.

Потрібно погодитись, що ділове спілкування завжди «побудоване на результат», воно має предметне чи інформаційне значення і має певну структуру. Проте, слід розглянути випадки, коли інтереси та думки різко розбігаються та протирічать один одному. В такому разі необхідно говорити про конфлікт, конфліктну ситуацію.

Етика ділового спілкування полягає в тому, щоб уникнути таких ситуації, проте якщо вже таке сталось потрібно вміти правильно вийти з неї так, щоб не образити нікого з учасників. Тобто над цим також треба працювати і не забувати про це. Хочеться згадати влучні слова французького драматурга Жана Реньяна: «Коли говориш добре, хорошо, то не говориш занадто багато» або для прикладу слова російського поета Максима Горького:« Не завжди важливо що ти говориш, важливо саме яек ти це говориш».

Таким чином, варто говорити що риторика в етичному діловому спілкування відіграє надзвичайно важливу роль, її значення варто переоцінити. Красномовство та вміння правильно подавати інформацію є необхідною складовою ділового спілкування, підвищуючи ефективність та результативність поставленої мети. Етика ділового спілкування включає в себе складові ораторського мистецтва, з урахуванням також інших аспектів, що будуть говорити про високий рівень підготовки спеціалістів в сфері ділових відносин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.