Етичний аспект ефективності праці

Досліджуючи етичний аспект ефективності праці, насамперед хотілося б згадати що таке етика, таз яких джерел вона бере початок.

Як відомо, етика – це наука про мораль, яка досліджує правила поводження, намагаючись дати відповідь як чинити гідно, або негідно.

Термін «етика» ввів  Аристотель. В своїх працях Аристотель говорить о чеснотах, які ділить на етичні та розумові. В процесі навчання у людини розвиваються розумові чесноти. До етичних чеснот Аристотель відносить такі чесноти як мужність, великодушність, правдивість, честолюбство. Вінцем усіх чеснот Аристотель вважав справедливість. 

Джерела науки про мораль беруть свій початок ще із поза історичних часів. Багато різних філософських шкіл  пропонують свої  ідеї розвитку та укорінення науки про мораль: це і теологічна етика і натуралізм і вчення абсолютної ідеї Гегеля та Канта. Важливу роль в ефективності праці відіграє етичний аспект.

У будь – якій професійній галузі виникає необхідність прийняття етичних рішень. Дотримання етичних норм являється запорукою ефективності праці чи то в області керівництва, виробництва, маркетингу, людського капіталу, або дослідницької діяльності. Великий внесок у розвиток етики ділового спілкування зробила релігія. Досить відоме «золоте правило моральності» в Біблії закликає не вимагати хабарів; а заклик поводитися з іншими людьми настільки гідно, на скільки би ти бажав щоб вони поводилися з тобою.

Золоте правило досить частозустрічається в памяткахбагатьохрелігій та культур . Таке правило можна зустріти  в іудаїзмі,  буддизмі, індуїзмі, джайнізмі, конфуціанстві та багатьох інших.

Відповідальна етична діяльність допомагає зберіганню гарних відносин у колективі, що в свою чергу сприяє поліпшенню репутації колективу, створенню довіри, більш успішному подоланню криз і змін та залучення  до професійної діяльності найкращих працівників, що  веде до зростання ефективності праці.

Для досягнення такої ефективності встановлюються прописані або не прописані етичні правила в колективі. Досвідчений керівник має створити комфортний психологічний клімат у колективі, тому встановлюються етичні правила. Найбільш частіше у колективах дотримуються наприклад таких етичних правил як:

 • бути ввічливим;
 • бути пунктуальним;
 • виявляти повагу до  колег;
 • дотримуватися субординації;
 • вміти визнавати помилки;
 • не пліткувати;
 • вміти правильно робити зауваження;
 • уміти висловлювати співчуття;
 • докладати максимум старань виконуючи свої професійні обов’язки;
 • бути доброзичливим;
 • дотримуватись культури мовлення.

Дотримання таких правил позитивно сприяє на психологічний клімат у колективі, в якому формується взаємоповага, довіра, любов до своєї роботи, міцнішає дисципліна.

Від того який психологічний клімат панує у колективізалежить й творча активність робітників. Існують статистичні дослідження які свідчать про те, що робітник, який має гарний настрій може збільшити продуктивність своєї праці вдвічі або втричі, з гарним психологічним кліматом у економістів – зростає продуктивність праці  втричі, у майстрів – в чотири  рази, у технологів – в шість разів,  а у конструкторів – вдесятеро. Також стоїть відзначити, що в колективах зі сприятливим психологічним кліматом в русі винахідників і раціоналізаторів бере участь кожен третій робітник, а в несприятливому – лише один з двадцяти.

Для підвищення ефективності праці керівник має володіти навичками ділового спілкування та формування психологічної культури працівників. Досить велику роль у підвищенні ефективності праці відіграють вольові якості самого керівника такі як: цілеспрямованість, енергійність, висока самодисципліна, розумна наполегливість, уміння брати на себе відповідальність, висока стресостійкість та контактність.

Існують різні стилі класифікації керування в соціальній психології. А. Л. Журавльов виділяє три основних стиля керівництва такі як: ліберальний, демократичний та директивний.

При ліберальному стилю керівництва рішення приймаються колегіально, підлеглим надано повний простір, робітники можуть досить самостійно організовувати свою професійну діяльність.

Демократичний стиль керівництва орієнтований на підтриманні керівником з підлеглими товариських стосунків, розподілу влади між собою та підлеглими, де керівник переважно контролює кінцевий результат не вникаючи в подробиці, та в прийнятті рішень спираючись на  думку колективу. При директивному стилю керівництва керівник бере на себе всю повноту відповідальності  та влади, особисто контролює увесь процес, та уникає неформальних контактів по відношенню до колективу. В залежності від ситуації керівник застосовує відповідний стиль керівництва, або їх комбінує.

З метою підвищення ефективності праці керівник застосовуючи певні стилі керування має брати до уваги  індивідуально – психологічні якості працівників, ставитись до кожного як до особистості, не порушуючи їх права та гідність.Для підтримки і позитивної динаміки сприятливого мікроклімату у колективі необхідно залучати психологів та періодично проводити діагностики психологічного клімату. Ще одною складовою підвищення ефективності праці являється заохочування працівників.

Заохочення – значний важіль у підвищенні ефективності праці. Вважається що система заохочень значно потужніше системи покарань. Відомо, що заохочення бувають як матеріальні, наприклад, премія; так і моральні – це грамоти, подяки, розміщення фотографій працівників на дошці пошани. У робітників, фотографії яких висять на дошці пошани, зростає бажання більше та ефективніше працювати, а своїм прикладом вони надихають своїх колег. Людина завжди піклується про свій імідж, тому таке заохочення є досить дієвим.

З метою  поліпшення ефективності праці та соціально-психологічного клімату який панує  в трудовому колективі також слід проводити тренінги, з допомогою яких залучені до цього психологи змогли б навчити  працівників і керівників  взаємодії в колективі та навичкам професійного спілкування. Найбільш популярними являються такі  тренінги, як тренінг з розвитку згуртованості колективу, тренінг поведінковий, тренінг з психодрами, тренінг чутливості, тренінг позитивного психологічного мікроклімату,  тренінг рольовий.

Існує багато методів підвищення ефективності праці але етичний аспект завжди буде являтися важливою складовою успіху. І хоча з роками деякі правила моралі і змінюються, та незмінно привабливими залишаються такі якості як людяність, чесність, доброзичливість, відкритість та справедливість.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.