Правила, при яких організація вважається етичною

Перш ніж виділити певні характеристики етичної компанії, потрібно визначитись з самим поняттям. Тож, етичню компанію можна назвати, коли її дії співпадають з загальними нормами етики бізнесу та загальнолюдськими етичними нормами. Для того, щоб виділити певні правила доведеться звернутися до соціології та етики.

Американський соціолог Л. Хосмер сформулював загальні етичні принципи бізнесу:

По-перше, компанія у своїй діяльності не повинна робити те, що не співпадає з довгостроковими інтересами керівництва або компанії. По-друге, не варто робити те, що є нечесним та не може бути оприлюдненим з гордість. Третє — не слід робити щось, що не є добрим та не сприяє відчуття виконання спільної мети. Четвертий пункт — ніколи не робити те, що порушує закон, до саме він представляє мінімальні моральні закони суспільства. П’яте — не робити те, що не принесе більшого довга для суспільства, в якому живеш. Пункт шість — не роби те, чого б не могли робити іншим у схожій ситуації. Сьоме — не роби те, що притісняє права інших. Восьме — завжди роби так, щоб твій прибуток був максимальний у рамках закону, ринку та з повним урахуванням витрат. Дев’яте — ніколи не робити того, щоб помогло призвести до погіршення становища незахищених соціальних груп. Десяте — не перешкоджати правам наших людей на саморозвиток та самореалізацію. [2; 1, С.48-49]

Власне кажучи, з цих положень й випливають принципи етичної компанії. У статті «Методологічні проблеми концепції етичної компаніії в бізнесі» Шавкун І. Г. пропонує декілька принципів етичної організації. Наприклад, принцип відвертості, принцип людської гідності, принцип співучасті, принцип субсидіарності. Ці принципи,в першу чергу, пов’язані з внутрішнььооргаанізаційною діяльністю та атмосферою. Так принип прозопрості вимагає зрозумілості поставлених задач з боку працівника.

Принцип людської гідності ппрацює на те, щоб не принижувалася людська гідність, ні через методи упправління, ні через міжособові контакти всередині організації. Принцип співучасті вимагає включення робітників у прийняття важливих рішень всередині компанії, задля запобігання будь-яких конфліктів та невдоволення з боку праціввнииків. Принцип субсидіарності потребує втручання керівництва тільки у випадку вичерпування людських ресурсів.  [1, С.51-52].

Але що ж стосується зовнішніх принципів? Звичайно, норми етичного ведення бізнесу були вказані вище, але варто розглянути конкретні випадки. Так, наприклад, етичними називають компанії, що повідомляють про відсутність шкоди для тварин та навколишнього середовища. В принципі, це. також, виходить з законів етики бізнесу, сформованих Хосмером.

Виробники косметики, наприклад, наголошують, що їх косметика не проходить тестування на тваринах або ,навіть, проводять цілі кампанії з заахисту тварин. Інші компанії приймають участь у благодійних заходах. Але, все одно, не можливо з точністю сказати чи дотримується компанія етичних норм без комплексного аналізу її діялььності. Так, наприклад, в цирку можуть бути гарні умови для реалізації людського потенціалу, але погані умови для тварин. Так, виходить, що зовні організація може бути етичною, але по факту такою не є.  Не дарма про всьому світу забороняють цирк та зоопарки, які не є заповідниками.  Деякі компанії, наприклад, стверджують, що їх виробництва не мають токсичних відходів або вони займаються їх переробкою. Але існує й інша сторона медалі.

Так, наприклад, компанії роблять вигляд етично спрямованих, а насправді відмивають гроші Окрім того, в умовах сучасної гендерногї політики, бренди намагаються відполвідати сучасним реаліям. Але все одно деякі компанії, які виробляють одяг відмовляються використовувати фотографії та моделей плюс-сайз. Важливу роль грає репрезентація компанії в очах суспільства, особливо, якщо вона  велика та відома. Тобто, про етичність організації свідчать не тільки її внутрішні порядки, а й її зовнішня поведінка, яка має відповідати етичним нормам.

Висновки. Виходячи з положень Хосмера організація, щоб вважатися етичною повинна мати певні ознаки, які будуть регулювати етичні норми. Важливою віхою є відношення компанії до працівників, атмосфери у компанії та зовнішнього іміджу. Більше того, робота на благо суспільства грає важливу роль.  Окрім того, очевидно, що внутрішні нормативи не завжди відповідають зовнішній етичній політиц компанії. Так важливо зберігати баланс та відповідальність керівництва за діяльність організації.

Література:

1. Шавкун І. Г.. Методологічні проблеми концепції етичної компанії в бізнесі // Гуманітарний вісник ЗДІА — №39, З.-2009. — С. 44-54.

2. O’Rourke Dominique. 10 ethical decision rules to bullet-proof business/ режим доступу:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.