Зародження моралі у первісному суспільстві

pervisni-ludiСам факт зародження моралі має велику передісторію, що охоплює часи існування первіснообщинного ладу. Вважається, що таке поняття як мораль почало існувати в період матріархату, коли у первісному суспільстві управляли жінки. Саме на цей період випадає найвищий етап розвитку суспільства. Люди почали приручати тварин, займатися землеробством, гончарством, а також навчилися виробляти олово, мідь та бронзу. Тоді ж з’явилось і наскальне мистецтво, яке сприймають по різному: одні вважають, що це перші прояви художніх навиків, інші – що це частина певних магічних обрядів.

Соціальне врегулювання в суспільних міжродових відносинах відбувалося завдяки звичаям, нормам та принципам дій. Саме тому мораль в даному випадку являється функцією даної системи регуляції. Принципами організації і норми родового суспільства виступали відносини між кровними родичами. Структура такого суспільства була побудована здебільшого на спорідненості її членів.

Так, наприклад, у корінних австралійських общин, кожне плем’я було розділено за віковими і статевими ознаками(дорослі чоловіки, дорослі жінки, діти і підлітки). Старці, яких було не так багато, управляли племенами. Такий розподіл мав значний вплив на міжродові відносини. Тож, якщо аналізувати стосунки між членами родового суспільства, то не обійтись без таких визначень як «матріархат», «патріархат», «кровна помста» та інші.

Існує думка про те, що перед тим як з’явилась мораль, існувало таке поняття як моральність. Але при цьому у первісних людей не було повної свободи вибору, самосвідомості, а також суперечності між існуючим та ідеальним. У родових общинах всі суперечності вирішувались з допомогою зборів племен або рад старійшин чи родів.

Якщо вважати, що мораль виникла до того як у людей з’явилась самосвідомість, то це автоматично дає змогу стверджувати про самосвідомість родів. Сучасні соціологи та антропологи нерідко користуються таким поняттям як «колективна совість», «колективні представлення» чи «колективне несвідоме». Також про факт існування колективної самосвідомості говорять і такі визначення як «свої» та «чужі», «добро» і «зло».

Елементами моралі в первісному суспільстві виступають різні вірування. Первісні люди вірили в те, що існують духи, що у тварин і рослин є душа. Вони вірили в надприродне та наділяли явища та предмети якостями людини, що призвело до виникнення міфології. Також у первісному суспільстві широко використовувалась різного роду магія, проводились обряди та ритуали. Аналізуючи ці факти, можна вважати, що перші прояви моралі були саме за часів матріархату.

Мова йде про те, що людина усвідомила той факт, який свідчить про необхідність праці, захист власного роду чи племені. Звідси починається і поняття покірності, привітності, скромності; зародження традицій, обрядів, посвячення; введення певних табу, що захищали важливі для життя звичаї. Також погоджувалась ініціатива жінки щодо заключення шлюбу, не приймались і заборонялись кровні між родинні шлюби та кровна помста.

Під час панування патріархату почали з’являтись нові норми суспільства, що були спрямовані на те, щоб закріпити за чоловіком авторитетну роль глави сімейства. Саме тому приділялось багато уваги щодо вірності дружини, а також звичаю ліверату (коли вдова мусила і могла вийти заміж тільки за брата чоловіка). В епоху патріархального суспільства почала зароджуватись самосвідомість людини, а не колективна. Цей феномен призвів до введення певних правил поведінки, що жорстко контролювались, а за недотримання їх слідувало покарання.

В умовах існування тих часів поступово відкривався новий простір, який в свою чергу спричиняв ідею морального вибору. Найважливішими факторами цих процесів стали саме норми поведінки, певні табу і приписи, що пояснювались по-різному. Більшість уявлень тогочасних людей про світ і його устрій в цілому були передані у міфах. Ці перекази відображають певні моральні аспекти окремих народів, але це не можна називати нормами їх моралі. Міфологія здебільшого включає в себе і суспільно-значущі факти, та вони не дають чітких підстав для ствердження того, що у них чітко сформовані моральні норми.

Враховуючи всі факти про життя первісних людей у родовому суспільстві, можна зробити висновки, що мораль зародилась саме у первісному суспільстві. Тому що саме тоді людина почала своє становлення як індивід, з дотриманням певних прав, звичаїв та норм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.