Етика Ренесансу і Реформації (Л. Валла, Дж. Бруно, Н. Макіавеллі, М.Лютер)

ProtestantДоба Ренесансу і доба Відродження виникла і була вперше згадана в Італії. В подальшому її розвито продовжувався у Західній та Центральній Європі. Після розвитку Ренесансу в Західній та Центральній Європі він продовжив свої мандри у Чехії, Польщі, Угорщині та Хорватії. Основною метою Ренесансу були зміни в суспільному, економічному та політичному житті народу.

Також завдяки розвитку економічному та політичному життю суспільства почався розвиток міст та зародження нових буржуазних відносин. Найбільший духовний переворот у добу Ренесансу був вивільнення людей з влади церковної ідеології. Така доба прагнула народження людей з новими поглядами, які пізніше дістали назву «титани». Люди, які найбільш активно висували свої думки називались гуманістами, а їх погляди — гуманізмами.

Гуманісти запропонували новий погляд на світ і людину. Суть цього погляду полягала в тому, що людину вони поставили на перше місце і назвали її найвищою цінністю. Гуманісти вірили у необмежені властивості людського розуму і можливості. Таким чином вони виробили і створили нову мораль, яка була створена на єднанні духу і тіла.

Завдяки цій моралі вони наполягали на право людини отримувати радощі і мати інтелектуальний розвиток особистості. Також ця мораль давала право на задоволення почуттєвих і духовних потреб. Мораль — це як маленька особливість у людини яка доповнювала її духовним вдосконаленням, розвитком творчих можливостей та самовпевненістю.

Епоха Реформації представляє собою — епохою революційних змін основних писань Римської церкви. Таким чином, і як наслідком зміни основних писань Римської церкви, це сприяло зміні та утворені нових моральних аспектів етики. Першоположником епохи Реформації, вважали — Мартина Лютера. Основними вчення Лютера були необізнаність, людина в силі божої волі і як наслідок цьому взаємовідносини людини між Богом. Повертаючись до доби Ренесансу хотіла б додати стосовно Лоренцо Валла. Лоренцо Валла мав особливі погляди до християнського аскетизму та дуже впевнено намагався його критикувати.

Лоренцо Валло був впевнений, що в житті людини відіграє важливу частину життя — насолода. Лоранцо Валло казав, що сенс життя полягає в одержанні насолоди від землі, тобто природи, від погляду на тіло людини, задоволення матеріальних і духовних потреб. Лоренцо Валло можна назвати гуманістом, тому що його вірування полягали в тому, що він вірив у силу людського розуму і вільності наукових досліджень. Також цікавим фактом було твердження Лоренцо Валла в тому , що чоловік і жінка мають право на кохання та існування в шлюбі.

Він вважав корисність життєво — актуальною і це був його принцип, основою якого є можливість бачити вигоду і діяти згідно з нею і розрахунку. Як на мою думку, він підкреслював індивідуальність кожної людини намагаючись пояснити, що жити треба для себе. взагалі це думка для мене є досить близькою і зрозумілою, тому що життя воно одне і його треба прожити з повна і діяти так як ти прагнеш вдіяти, але тим самим і не забувати про взаємини і любов до інших людей, яка дарує насолоду, яка і була основою доби Ренесансу.

В дослідженнях етичних поглядів Джона Бруно рідко був предметом спеціального аналізу. Його етичні погляди тісно переплітались з космологією та онтологією. Його етичні судження досить складно виділити в якості самостійних суджень. До етичного вчення Джона Бруно відносять «Тайну Пегаса». Етичні погляди Джона Бруно представлені як етика любові. Він прагнув показати як в стані любові людина перетворюється.. Етичні вчення Джона Бруно стосовно етики любові звільнені від соціального змісту, однак було б не вірно вважати його перфекціоналізмом.

Особисто як для мене написання твору на таку тему яка спочатку мені здалась досить нудною, можу сказати, що я дуже помилась. Вчення про етику Ренесансу і Реформації виявились для мене дуже цікавими. Читаючи матеріал для написання цієї теми мені вдалось виявити деякі схожості . Ці схожості полягають у тому, що всі філософи намагались донести, що людина це особистість яка прагне не лише до саморозвитку, а й в тому щоб отримувати радощі і мати інтелектуальний розвиток особистості. Вони казали : живи для себе, але і не забувай про любов до інших людей.

Валла, Бруно, Макіавеллі, Лютер всі вони казали про любов, про любов до людей, до світу. Людина стала центром світу і таким чином вони похитнули сходинку Римської церкви, яка вважала що є певні відносини людини між богом. Також цікавим фактом було Твердження Валла, що чоловік і жінка мають право на взаємне кохання і тим самим мають право на життя в шлюбі.

Отже, підіб’ємо підсумки. Етика Ренесансу і Реформації відкрила перед людьми нові можливості, мета яких була показати не залежність людини від Бога. Представники цієї доби зуміли показати людям, що можна жити отримуючи радощі, інтелектуальний розвиток особистості, жити у любові та собі в насолоду. Також вважали, що корисність є життєво актуальною, можливість бачити вигоду і діяти згідно з нею і згідно розрахунку. Мені здається, що дану тема досить актуальна і у наш час, тому що український народ прагне жити у мирі та любові.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.