Моральний вибір, негативна і позитивна свобода

Free1У кожної людини в житті дуже часто складаються ситуації, коли важко об’єктивно оцінити або прийняти правильне рішення, при цьому знаючи, що воно може нашкодити комусь.

Багато ситуацій ставлять людину перед проблемним вибором поступитися чимось, що є дуже цінним для нього, необхідним, тільки щоб діяти по совісті, відповідно своїм життєвим принципам, або все ж таки отримати бажане, але при цьому проявити якості аморальної людини, і саме в цей момент людина робить свій моральний вибір.

Моральний вибір — це відображення людиною своєї автономності, взаємодія з системою цінностей (правила, принципи, ідеали) і спосіб їх виконання, показаний у вчинках людини, його мотивах. Кожен вибір залежить від тієї мети, яку поставить перед собою людина. Саме мета визначає зміст вибору. Для того, що б вибір мети був моральним, людина повинна передбачити всі варіанти можливих дій, завдяки цьому, він зможе зробити найкращий вибір. Відсутність достатньої кількості інформації може підштовхнути людину до необдуманих і поспішних рішень, яке може негативно відбитися на її подальшу долю.

Моральні ідеали, принципи, норми виникли у людей з їх уявлення про справедливість, гуманність, добро. Тому поведінка людей, які відповідали нормі — називалися моральним, а які не відповідали — аморальним. Тобто, на думку людей морально те, що відповідає інтересам суспільства та індивідів, що є найбільш корисним. Поняття моральності розвивалося і змінювалося від століття к століттю, і у різних верств населення несло своє смислове значення. Тому залежно від професій, освіти поняття моральності має різне значення.

Моральний вибір, пов’язаний з усвідомленим і добровільним визнанням однієї цінності над іншою. В одних випадках вибір людини ніяких труднощів не викликає, в інших же випадках це може викликати суперечності в різних сферах людського життя, які з часом можуть привести до моральних конфліктів. Вибір людиною певних життєвих цінностей, цілей, засобів досягнення цих цілей передбачає так само і моральну відповідальність цієї людини за той вибір, який вона зробила.

Залежно від того який обсяг морального вибору надається людині суспільством і залежить те, наскільки буде високим рівень її відповідальності. Тому кожен індивідуум повинен відповідально і з розрахунком про те, які наслідки може мати його дія, підходити до здійснення свого вибору. Він повинен підключати всі свої інтелектуальні здібності, проявляти вольові та особистісні якості. Однак вибір людини повинен бути вільним. Він не повинен бути зроблений під тиском якихось фактор, наприклад страху або почуття обов’язку.

У кожної людини, в не залежності від того, яка в неї професія, рівень освіти, матеріальне забезпечення є свобода вибору. Все наше життя представлена ланцюжком різних виборів, де кожен зроблений вибір ставить нас в різні ситуації, при яких ми так само повинні робити вибір, і це нескінченний процес, так як навіть у найелементарніших побутових моментах ми робимо вибір на користь того чи іншого рішення.

Значення цього вибору визначається самою людиною, відповідно його дії можуть розцінюватися як добро чи зло і розглядатися як заслуга або вина, в першу чергу, з позиції самої людини. Саме тому все наше життя і наша доля є результатом нашого вибору, в тій чи іншій мірі вільного. Тому люди повинні навчитися відповідати за свої вчинки самі, не перекладаючи вину на інших, адже ніхто не винне в тому, що вони зробили такий вибір, їх ніхто не змушував і якщо і шукати винного, то це тільки вони. Хоча в більшості випадків, якщо повернути час назад і поставити людину в таку ж ситуацію, рідко хто змінить своє рішення і свій вибір.

Поняття моральна свобода можна так само розглядати з точки зору позитивної та негативної свободи.

Поняття позитивна свобода означає те, що людина відчуває себе частиною чогось, але при цьому не залежить від цього. Для того, що б людина змогла досягти позитивну свободу, вона повинна поводити себе спонтанно, відкрито, не замислюючись про норми і правила поведінки, про думку оточуючих людей, а діяти відповідно до свого внутрішнього світу, виконувати свої бажання, бути господарем свого власного життя .

Позитивна свобода так само виявляється, як свобода індивідуума від тиску соціуму, соціальної системи, від нав’язування суспільством тих понять, які вона вважає правильним. Це можливість людині самій вирішувати, що правильно, а що ні, самому давати визначення різних ситуацій, а не думати і слідувати «шаблонним» поняттям.

Поняття негативна свобода — це уявна свобода, протилежність позитивній свободі. Людина укладена в певні соціальні рамки, вона не може діяти, думати самостійно, на неї тиснуть певні моральні принципи з боку суспільства. При негативній свободі дуже часто мотивація людини нав’язана їй іншими людьми, точно так само як і рішення теж приймаються за неї.

З поняттям свободи тісно взаємопов’язано поняття про моральну відповідальність, яка є зворотною стороною вільно прийнятого рішення і наслідок вільного вибору. Відповідальність і свобода знаходяться в прямій залежності один від одного, тому, чим більше свобода, тим більше відповідальність, тому при всіх прийнятих рішеннях необхідно завжди пам’ятати про те, що за них ти завжди несеш відповідальність.

Однак відповідальність – це не вроджена риса, людина повинна розвивати її на протязі всього життя. На жаль, у більшості людей поняття свобода і відповідальність розділені, і не сприймаються як одне ціле, відповідальність для них один із обмежуючих маральних принципів, які заважають жити, тому дуже часто люди діють без використання його для оцінення своїх дій та рішень.

Моральна свобода є однією з головних цінностей у житті, яку прагне отримати людина, але одночасно з цим вона є і головним критерієм, за яким людина буде оцінювати свої принципи, життєву позицію, свій моральний вибір. Моральний вибір кожної людини є вільним, але вона повинна робити його з урахуванням усіх факторів, щоб не нашкодити іншим людям і самому себе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.