Моральна мова та почуття

vitannyaНа сьогоднішні дуже важливими є питання етики, моралі, моральності , вони зустрічаються нам кожного дня у житті.

З одного боку , кожен з суспільства розуміє, що без моралі життя не можливе. Але з іншого боку, це поняття моральності стає в нашій свідомості набридливою ситуацією. Проблеми моралі були і лишаються одними із найважливіших та най значущих для людини.

Не дивлячись на швидкоплинний час , ці питання залишаються актуальними і по сьогодні. Ми часто можемо помічати такі ситуації, що ті люди які дотримуються етичних правил, не нехтують законами моралі — нічого не можуть досягнути в своєму житті, а ті хто швидко перестрибує всі правила та не дотримується ніяких норм досягає великих висот у житті. Говорячи про моральність, потрібно визначити та з’ясувати основні тенденції, що існують впродовж життя людей і спричинили виникнення моралі.

Взагалі характерною особливістю моралі , є особливість того що вона не проявляєтья в якійсь одній із видів людської діяльності.Вона має основну всепроникаючу функцію , тому присутня в будь-якій сфері, в суспільстві, на виробництвах, в сім’ї, в побуті, в проведенні вільного часу.

Основою всіх моральних законів є вчинок, кожна людина повинна осмислювати всі свої вчинки.

Чи задумувалися ви коли-небудь, як ми між собою спілкуємося, як виражаємо свої думки ,які слова вживаємо при цьому? Адже потрібно пам’ятати, що словом можна ощасливити людину, а також її ранити, принизити гідність. Слово – це надзвичайно велика сила, воно виконує дуже важливу роль в нашому житті.

Кожного дня ми взаємодіємо з великою кількістю людей та прикладаємо максимум зусиль, щоб спілкування з ними принесло багато задоволення, було лагідним, привітним, доброзичливим. При спілкуванні ми опираємся на мову моралі, мову доброго слова та приємних емоцій. З моральної точки зору спілкування буває моральним і аморальним, спілкуючись з іншими ми повинні дотримуватись певних норм , таких як толерантність, розуміння, налаштованість на злагоду, доброзичливість, справедливість, чуйність.

Мова — це своєрідна системою знаків, вона дає можливість людям спілкуватися, мислити і виражати свої думки. На мою думку, мова дає можливість емоційно проявлятися кожній людині. Всі її особливості добре проявляються в специфіці та мові етики. Люди вдаються до відповідної термінології («добро», «зло») і («Правдивість — це добро»).

Все це відносять до мови моралі. Мова є спільною для всіх людей, в буденності найголовнішою її складовою є моральні висловлювання. За допомогою моральних висловлювань виражаються моральні правила, приписи, норми, смисл моральних почуттів. Моральні висловлювання в свою чергу поділяють на висловлювання-приписи, наприклад: «Люди повинні бути доброзичливими», «Людина не повинна бути жорстокою») і висловлювання-оцінки, («Повага — добро», «Неповага— зло»). Головна характеристика мовних висловлювань – це особлива експресивність.

Мова моралі вміщує в себе певну кількість правил та вимог, яких ми маємо дотримуватися , щоб проявити ввічливість та шанобливість до співрозмовника.
Потрібно пам’ятати, що приємне спілкування — це, насамперед, запорука тривалих та хороших відносин.

Досить важливе місце в житті кожного займають почуття, а саме моральні почуття. Це такі почуття коли людина відчуває стійке позитивне ставлення до інших людей, в першу чергу до себе самого, до всіх суспільних подій.

Людина починає усвідомлювати свої завдання перед іншими людьми, оточуючим світом та суспільством, покладаючись на прийняті моральні норми поведінки. До таких моральних почуттів відносяться ті, котрі виникають під час оцінювання вчинків інших людей, під час здійснення ними моральних дій, аналізі умов життя. Важливим почуттям є почуття обов’язку. Людина в собі проносить свій життєвий обов’язок, а він відображає моральність , через обов’язок людина може протистояти пристрастям та спокусам.

Кожен повинен позитивно, емоційно ставиться до дій та вчинків, які відповідають прийнятим вимогам моралі, і негативно — до таких які їм не відповідають.

Основою всіх моральних почуттів слугує спільне життя людей, їх взаємостосунки, повага одне до одного, спільні інтереси. Вважається що високими моральними почуттями є любов до батьківщини, почуття в собі гідного патріота, відчуття в собі національної свідомості, усвідомлення людиною прив’язаності до певної нації.

Ще до моральних почуттів відносять почуття честі, це такі почуття в яких людина сприймається суспільством на високому рівні, тобто має репутацію, престиж, добру славу, гідність. Ще до таких високих моральних почуттів відносяться почуття естетичні, котрі несуть в собі повагу до краси навколишнього світу, любов до прекрасного.

При виконанні всіх своїх суспільних обов’язків , особливо тих які ми виконуємо досконало, ми відчуваємо моральне задоволення, ось таке задоволення і можна називати моральними почуттями. Всі моральні почуття змінюються і розвиваються впродовж історичного розвитку суспільства. Моральні почуття вивчались багатьма відомими вітчизняними психологами і педагогами сьогоднішнього дня ніхто з вчених досі не прокласифікував моральні почуття.

Моральні почуття , з одного боку пов’язані, з всебічним розвитком уявлень про етичні категорії, а з іншого боку — з формування розуміння стану оточуючих людей, розуміння емоційної чутливості, вміння відгукуватись на допомогу іншим. Особливими умовами що до розвитку моральних почуттів є: формування в особистості довільної поведінки, створення життєрадісної атмосфери, залучення до активності в праці дошкільників, виховання в них моральних норм та правил.

Отже, людство повинне дотримуватись моральних норм та правил, адже без цього наше життя перестане бути таким яскравим , незабутнім, повним вражень та приємних моментів. Прикладами таких правил є прості пункти : вітання , прощання , взаємодопомога, уявлення про справедливість, про добро чи зло. Моральність необхідна як елемент врівноваження суперечностей в суспільній взаємодії, вона покликана забезпечити комфортне життя людини.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.