Архив метки: філософія

Етико-філософські погляди Дмитра Донцова

dmytro-dontsov1Дмитро Донцов надзвичайно цікава постать в українській історії. Ставлення до цієї людини булу дуже неоднозначне. Одні вважали Донцова людиною, яка реалізувала мрії українців на розбудову своєї держави. Інші ж ставилися до нього зовсім інакше — вважали українським фашистом, русофобом та навіть психічно неврівноваженою людиною. Дмитра Донцова часто критикували за його погляди, ідеї та творчість, які формувалися під впливом різних філософів, таких як Г. Сковорода, Ф. Ніцше, Платон, І. Кант та інші.

Принцип волі – основа філософія Дмитра Донцова. Читать далее

Мораль, етика системи джайнізму

dzhaynizmВ сучасному світі демографічний стан дуже великий, різноманітний і світова релігія розгалузилась на безліч віток. В кожної раси, кожної етнічної групи є своя базова релігія, і однією з таких для Індії є джайнізм.

Історія джайнізму є надзвичайно великою, захоплюючою і цікавою, як і кожного іншого релігійно-філософського вчення, але зупинимось не на цьому, а на конкретних морально-етичних системах цього вірування. Читать далее

Етика, філософія Павла Васильовича Копніна

KopninЯке місце у філософії займає діалектика? Для того, щоб достовірно розібратися в цьому питанні, необхідно поринути в сиву давнину. Проте достатньо буде розглянути досить відому постать Павла Васильовича Копніна, який, працюючи у 60-ті роки минулого століття, зробив значний внесок у логіку наукового дослідження СРСР і як наслідок – розширив філософські думки та уявлення того часу.

Велику увагу у діалектиці як «мистецтві сперечатися» філософ приділяв логіці наукового знання, а також методологічним прийомам цієї Читать далее

Етико-філософське вчення В.Вернадського

vernadskiyyВидатний українець, геніальний вчений В. Вернадський, опрацювавши концепцію ноосфери, зробив вагомий внесок в розвиток важливих наук, як етика та філософія (космічна філософія) .

Велике зацікавлення у світової спільноти перед особою вченого, зумовлене тим, що його ідеї випереджали свій час він, як і у більшості собі подібних великих науковців. Багато проблем, доволі різного характеру, були вирішені завдяки концепції ноосфери, підвісивши цим її актуальність. Переважаюча кількість досліджень в галузі ноосфери спрямована на екологію через те, що концепція Читать далее

Етико — філософські ідеї Томаса Гоббса

GobbsТомас Гоббс видатний англійський філософ. Він входив до закладу Соціального договору в традиції реалізму. Томас Гоббс цікавився такими науками як політична філософія, історія, геометрія та етика. Він був прихильником ідей Платона та Арістотеля. Вони дуже вплинули на праці філософа. А пізніше вся західна політична філософія будувалась саме на ідеях Томаса Гоббса.

Його етичні погляди формуються на незмінній чуттєвості людської сутності. Самозбереження, задоволення власних Читать далее

Етико- філософські ідеї Френсіса Бекона

frensis-bekonФренсіс Бекон (1561-1626) – видатний англійський філософ, творець методології дослідницької науки, один з перших філософів Нового часу, та засновник матеріалізму. Він вважав, що такої могутності можна досягти тільки завдяки науково-технічному прогресу. Ця позиція свідчить про незалежність його до нової епохи. Він переймався проблемами моралі.

З початку своєї творчості Бекон виступив проти пануючої на той час схоластичної філософії, і висунув ідею що ґрунтується на Читать далее

Етико-філософські ідеї Денні Дідро

didroДенні Дідро – відомий французький філософ-матеріаліст. За життя погляди у Дідро змінювались. Спочатку це був деїзм (ідея креаціонізму), потім матеріалізм, згодом дійшов і до атеїзму. Д. Дідро вважав що світ є матеріальним, все розглядав механістично. Він також вважав, що все складається з непроникних тіл і ці тіла мають певну протяжність, мають певну форму а також вони постійно рухаються. Читать далее