Етико — філософські ідеї Томаса Гоббса

GobbsТомас Гоббс видатний англійський філософ. Він входив до закладу Соціального договору в традиції реалізму. Томас Гоббс цікавився такими науками як політична філософія, історія, геометрія та етика. Він був прихильником ідей Платона та Арістотеля. Вони дуже вплинули на праці філософа. А пізніше вся західна політична філософія будувалась саме на ідеях Томаса Гоббса.

Його етичні погляди формуються на незмінній чуттєвості людської сутності. Самозбереження, задоволення власних потреб – ось на чому стоїть основна мораль Томаса Гоббса. Досягнення добра можливе лише за допомоги чесності. Існує такий суспільний договір.

З нього випливає громадянський обов’язок, що за своїм змістом збігається з моральним обов’язком. Відомий англійський філософ який належав до школи соціального договору у традиціях реалізму, Томас Гоббс зміг винайти систему механічного матеріалізму, що може співвідноситись певному характеру та потребам природознавства того часу. Разом із відомим філософом сучасником Томаса Гоббса, Рене Декартом, Гоббс ввів полеміку яка пов’язана з існуванням певної, не такою як усі розумної субстанції яка здатна мислити. Проте він не погоджувався з Декартом в одному. Гоббс вважав що те ,що може мислити, воно є чимось матеріальним.

Таку науку як геометрія, механіка Гоббс називав винятковим зразком наукового мислення, а природу Гоббс називав сукупність протяжних тіл які мали різницю. А відрізнялись вони між собою фігурою, величиною, рухом та положенням. Томас Гоббс вважав механічний рух переміщенням. Якості чуття, на думку Гоббса, це не лише властивості певних речей, які існують самі по собі, а саме як форми та сприйняття.

Томас Гоббс розмежував також протяжність предметів та все що навколо них як образ, який може створюватись лише людським розумом, але якщо на це дивитись об’єктивно, то вийде що це реальний рух цих предметів, та саме час є суб’єктивним образом руху. Томас Гоббс також виділив такі методи і знання. Одним із методів можна визначити логічну дедукцію раціональної механіки. Іншим, другим методом пізнання можна вважати індукцію емпіричної фізики.

Томас Гоббс по праву вважається винахідником і засновником теорії про суспільний договір походження держави. Гоббс вважав що держава є результатом суспільного договору, який колись дуже давно ще коли тільки виникло людство, виник між людьми. Великий англійський філософ поклав кінець природньому стану який був до виникнення держав і мав таку назву, як війни усіх проти усіх.

Гоббс слідував принципу на рахунок того що всі люди у цьому суспільстві є рівні у своїх правах і обов’язках. Також Гоббс говорив про те що всі люди цієї держави повинні слідкувати за тим щоб намагатись обмежувати всі свої права та свободи лише на користь своєї держави, а саме метою кожної такої держави є безперечно забезпечення спокоєм, миром та безпеки кожного громадянина у суспільстві. Томас Гоббс також притримувався принципу правового позитивізму та підносив роль кожної держави у житті громадянина, а також він визнає цю роль повністю і абсолютно суверенною.

Якщо брати до уваги саме форми держави, які розглядав Томас Гоббс, то можна сказати що він був завзятим прихильником монархічної форми правління. Гоббс вважав що необхідно відстоювати закони які підпорядковують усі церкви державі. також мислитель казав, що потрібно задля того щоб приборкати людей, як одну із найсильнішої зброї державної влади зберегти релігію. Томаса Гоббса по праву вважають одним із найвідоміших та найвидатніших представників такої науки як соціальна фізика. Гоббс розробляв не тільки фізичні науки, а також і етику.

Цікавим фактом є те, що етика виникає із почуттів та переживань особистості в основі моральності він вбачав закон природи якому бачив прагнення до збереження самого себе та задоволення власних потреб. Доброчинності всі сходяться до розумного розуміння що впливає та не дає досягти блага або добра. Філософ вважав за моральний обов’язок спів падіння за своїм змістом із громадянськими зобов’язаннями які включаються у суспільний договір.

У Томаса Гоббса буле своє наукове вчення яке зробило великий внесок у розвиток соціальної та філософської думки. Гоббс за своє життя створив безліч відомих і цікавих праць, які так чи інакше вплинули на історію, на осмислення людиною морально етичних норм, осмислення політичних ситуацій змінили деякі думки з приводу таких наук як політична філософія та геометрія.

Проте найголовнішими з усіх його відомих праць, які були створені протягом його життя стали такі твори як його найвідоміша трилогія із досить звичною і всім зрозумілою назвою над якою він думав не так вже і довго «основи філософії». В ній розглядалося багато питань які цікавили людей того часу, а також цікавлять людей і в наш час.

Проте Гоббс був не першим і не єдиним хто розглядав такі великі хвилюючі філософські питання. Одним із питань які цікавили Томаса Гоббса було питання «про тіло». Це питання він поставив у тисяча шістсот п’ятдесят п’ятому році. Другим із філософських питань, які цікавили Томаса Гоббса було питання «роль людини». Воно розглядалося Гоббсом у тисяча шістсот п’ятдесят восьмому році.

У тисяча шістсот сорок другому році Томаса Гоббса зацікавило третє філософське питання яке він включив у трилогію під назвою «онови філософії» питання стояло про громадянина. І нарешті у тисяча шістсот п’ятдесят першому році світ побачив четверте питання включене у трилогію. Це питання про «левіафан, або Матерія, форма та влада церковної та громадянської держави. З російської воно було перекладено аж у тисяча дев’ятсот тридцять шостому році.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.