Етико-педагогічне вчення К. Д. Ушинського

ushynskyiСередина дев’ятнадцятого століття стала часом пробудження національної та культурної свідомості людей. Суспільство зазнало чималих змін. Це час активного розвитку техніки, науки, мистецтва та ін. Докорінні зміни настали і в сфері освіти: розвиваються нові педагогічні течії, розробляються технології, що мають на меті покращення ефективності навчально-виховного процесу, впроваджується нові методи та реформується зміст освіти. Це період творчості найвидатніших педагогів минулого М.Драгоманова, Б. Грінченко, Ф.Фребеля та інші. Їхні наукові дослідження є актуальними й до нині, навіть, сучасна система освіти отримала такий вигляд опираючись на важливі відкриття, що здійснили ці постаті.

На світовій педагогічний арені, серед сотень імен науковців, вагоме місце посів наш український представник К.Д.Ушинський, який все своє життя присвятив розробкам педагогічної думки, її теоретичному обґрунтуванню та встановленню закономірностей навчально-виховного процесу. Він заклав фундамент народної школи та активно боровся за право усіх громадян на повноцінну освіту.

Це видатний педагог середини дев’ятнадцятого століття, який зробив вагомий внесок у розвиток освіти свого часу. Завдяки своїм знанням з різних галузей науки, він зміг на основі порівняльного аналізу системи освіти в різних країнах та на надбаннях педагогічної практики, створити свою оригінальну навчально-виховну систему, яка і була розроблена для дітей початкової школи.

Творчий літературний доробок К.Ушинського складаються із десятків книг та статей, але головними з них залишаються «Рідне слово» та твір «Людина як предмет виховання».

Етичними аспектами пронизана вся педагогічна творчість К.Д.Ушинського. Його етика не виділена в окремих статтях чи книгах, вона у кожному його слові, думці, вчинку, на кожному написаному аркуші тексту – вона усюди. Ще з молодих років і до самої смерті він жив заради улюбленої справи – навчання дітей. Його робота була сповнена гуманістичних ідей : любові до дітей, поваги до них, шанування кожного як особистості.

Він впроваджував у систему освіти нові принципи навчання, що допомагали дітям краще засвоювати нові знання, обґрунтував та увів різні типи уроків, підтримував класно-урочну систему навчання, відстоював право викладати на рідній мові та намагався покращити рівень підготовки майбутніх вчителі. В даному викладі йдеться саме про те, яким глибоко моральним був К.Ушинський, яким відданим був своїй справі та як палко хотів допомогти дітям.

Провідним він вбачав моральне виховання. Цей процес повинен сприяти гармонійному розвитку дітей. Значна частина його праць розкриває суть методів морального виховання. Відповідно до цього він зазначив, що вагоме місце має сім’я так як це те середовище, де дитина проходить первинну соціалізацію, де все залежить від правильно організованого навчання. Дібрано література, приклади повинні нести схвалення позитивних моральних вчинків.

У своїх роботі з реалізації даного напряму, знаменитий педагог також використовував працю. Він навчав дітей поважати її, любити та виховував звичку не лінуватися, а працювати, таким чином, діти готувалися до майбутнього дорослого життя. Не залишилась й поза увагою педагога гра , як умова всебічного розвитку. Це вільна діяльність дітей, де вони самостійно вчаться регулювати відносини в колективі, відповідно певним моральним аспектам, навчаються самостійності, поваги до інших, відповідальності за свої вчинки, вміння співчувати та допомагати іншим.

Ще однією позицією у системі виховання моральної особистості був приклад педагога, вихователя. Вони повинні були бути ідеальним прикладом для наслідування. Володіти усіма людськими чеснотами: добротою, співчуттям, милосердям, чесністю. Педагог має знайти підхід до кожного виховання, достукатись до крихітних дитячих сердечок. Він має бути енергійним та відповідально ставитися до свого покликання.

Кожного дня спрямовувати свої зусилля на пізнання дитини. К.Ушинський зазначив, що педагог має постійно самовдосконалюватися. Педагог, на його думку, має бути добре освіченим, удосконалювати свою педагогічну майстерність, чітко розуміти мету своєї роботи, володіти прийомами ефективної організації навчально-виховного процесу. На мою думку, це етичний обов’язок кожного, хто вирішив своє життя присвятити дітям.

Великого значення К.Ушинський надавав принципу народності. В його працях зазначено, що процес навчання повинен проводитися виключно рідною мовою, тому він і засуджував всілякі її утиски; педагог повинен використовувати різні літературні жанри народного фольклору, навчати дітей традиціям та виховувати любов до Батьківщини. Навчальний процес повинен будуватися у відповідності до ментальності населення та виховних традицій, що вже склалися у даному суспільстві.

Він відстоював право освіти для кожного, не залежно від соціального статусу, чи статі. Робив все можливе, щоб зробити школи доступними для простого народу. Так він сприяв відкриттю шкіл, готував вчителів для них, організовував для педагогів різні семінари.

К.Ушинський створив цілісну дидактичну систему, яка відповідає принципам гуманізму, які є провідними у наш час. Він прославився як майстер своєї справи. Цей відомий педагог є чудовим прикладом для наслідування, для майбутніх педагогів. Наша робота завжди має відповідати моральним принципам, якими пронизане усе життя К.Ушинського.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.