Різновиди уявлень про зло в історії світової культури, соціальне і моральне зло на землі

zlooПотрібно розпочати з розуміння поняття «зла» в цілому.
Зло – це діаметральна протилежність добра. Вважається, що у світі існує три основні види зла.

Перший вид – це зло природне. Це всі стихійні сили, що руйнують людське благополуччя, а іноді навіть життя. Людська воля та свідомість майже ніяк не впливають на таке зло.Різні природні процеси відбуваються,не зважаючи на бажання та дії людини. Але існують стародавні вчення, за якими вважається, щорізні негативні людські дії та думки створюють особливий стан, який викликає природні катастрофи. Тому вважалося, що духовний світ людей має певний зв’язок з природним злом.

Другий вид зла це — соціальне зло. Таке зло виникає під впливом діяльності людини але, неконтролюється волею людини. Соціальні конфлікти, які виливаються у класову зневагу, врешті можуть обернутися бунтами та війнами. Ці війни втягують незлічену кількість людей, незважаючи на їх власне бажання. Та в результаті відбирають найцінніше – життя. Але таке зло є частиною історичного процесу. До соціальних видів зла також відносять різні види злочинів, бідність та злидні, наркоманію, пияцтво.А також недосконалість суспільного і державного устрою, що створює передумови для виникнення соціального зла.

Та третій вид зла – це суб’єктивне Зло моральне. Моральне зло, цілком залежить від розумності людей іх волі, свідомості та морального вибору. Це дії людей спрямовані на руйнування або ігнорування прийнятих в суспільстві моральних принципів. В результаті таких дій, спричиняється шкода іншим людям і заподіюються моральні страждання, що ведуть до руйнування особистості. Джерелом Зла морального вважається Зло соціальне. Тому що суспільні умови життя визначаютьформу поведінки людини.

Треба зазначити, що у важких ситуаціях людина вбачає своє призначення в тому, щоб зробити влучний вибір.

Моральний вибір що полягає між добром і злом важкий, але зрозумілий. Натомість досить часто приходиться обирати не лише між антагонізмами – добром та злом. Буває потрібно обирати між великим і меньшим добром або меньше з двох зол.

В цьому випадку,моральний вибір дуже важкий. Коли людина обирає між великим або меньшим добром, у будь-якому випадку результатом буде добро. Коли ж людина обирає з двох зол найменше – вона все одно вибирає зло. Яке може бути непередбачуваним як для оточення, так і для того, хто його обирав.

Зло буває навмисним і ненавмисним. Навмисне зло передбачає наявність у людини відповідної мотивації, для розробки і виконання дій задля добровільного заподіянням шкоди іншій особі.

Існує також ненавмисне зло, воно відбувається внаслідок необдуманих вчинків,коли особистість не віддає звіт в здійснюваних діях. До такого Зла слід відносити дії людей, які мають психічні відхилення або перебувають під дією наркотичних препаратів.

Більшість релігій вважають основними проявами морального Зла всі форми насильства і обман. Релігії забороняють наступні види зла: вбивство, крадіжки, перелюбство, лжесвідчення, заздрість, до того ж робиться акцент на ворожі помисли щодо людини.

Зло, як моральна категорія передбачає в людині повну відсутність або низький поріг совісті.

З точки зору теології , також можна почути поняття — абсолютне зло. Виходячи з релігійних та міфологічних змістів, абсолютне зло втілює у собіДиявол. У наш час абсолютним злом вважаються дії, які суперечать потребам людського роду та стосуються всіх людей. Як приклад – жорстокість по відношенню до малих дітей.

Інший погляд на співіснування «добра» та «зла» мав філософ Фрідріх Ніцше.Наприкінці 19 сторіччя в своїх роботах «По ту сторону добра та зла» та «Генеалогія моралі»він вдається до аналізу етичних норм їх сутності співвідношення та походження.Він обговорює два основні типи моралі: «мораль господ та мораль рабів».

В аристократичній моралі господ «добро» і «зло» відповідають поняттям «благородний» та «зневажений» і ці поняття відносяться не лише до вчинків, але й до самих людей. Та дуже часто бувають властивими одній і тій самій людині. «Вищі» люди розуміють цілісність, неподільність та гармонію «добра і зла» у світі. Це взаємопов’язані поняття постійно співіснуючі у суспільстві.

В моралі рабів зміст етичних понять залежить від користі, яку вони приносять суспільству, що стоїть на сторожі духовно та фізично слабких індивідів. Коли філософ каже про необхідність стати по той бік добра та зла, то має на увазі заклик до подолання моралі рабів, яка охороняє посередність. Лише сильні – «вищі» люди можуть стати по той бік розумінь добра і зла, що нав’язує суспільство. Тому що ці індивіди самі є носіями цілісного морального закону.

Можна зробити висновок, що Зло має багато видів, причин та втілень. Треба збагнути багатогранність Зла, щоб мати можливість вчасно його розпізнавати. Також потрібно розуміння, що різні прояви Зла є невід’ємною частиною нашого життя. Але в наших силах робити правильний моральний вибір та намагатися зменшувати його вплив на наше життя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.