Основні завдання етики в сучасних умовах

etikaЕтика пронизує всі сфери людського буття: cімейне життя, економіку, право, поітику, дружні і родинні відносини. Знання, які дає нам етика сприяє розвитку культури, духовності і моральності світу для кожної особистості. Тому етика, як наука має розвиватися паралельно з розвитком світу і дивлячись на вікову практику навіть випереджати, а особливо у розумінні, осмисленні і використанні людьми. Перед етикою ставлять багато цінних завдань таких як увіковічити моральні цінності які є невід’ємними для подальшого існування і розвитку людства, створити шляхи надходження в життя вищевказаних цінностей для людини.

Ще з давніх-давен формуються завдання етики. Той фундамент який є основою для всіх надбань подальшої етичної спадщини закладали Сократ, Платон, Ницше, Кант, Швейцер, Аристотель, Марко Аврелий, Сенека, Августин Блаженний, Шопенгауер та інші. Вчені виділяли головними різні завдання етики. Основним її завданням пізнання та визначення добра, що є добро, як його пізнати, виховання найкращих якостей Пізнання та самопізнання людини.

ХХ століття це час переосмислення завдань етики. Критично ставились до всіх традиційних напрямків етики. Ці напрямки не вирішували питання повязанні із запитаннями, що таке ідеал, добро, яка має буди правильна поведінка, що для людини щастя. Почали розвиватися новітні течії такі як гуманістична етика: зв’язана з розумом, зло в розумінні є рамками для розвитку будь-яких здібностей людини. Е.Фромм висловлював, що гуманістична етика допоможе людині подолати перешкоди. Прикладна етика: застосовується при обмеженні прав та інтересів людини. Прикладна нормативна етика: розв’язує питання з різними дилемами.

Для подальшого гуманного існування людства люди мають черпати знання з “фундаменту” етики та продовжувати її розвиток новими, доречними для сьогоденнями завданнями, ідеями, знаннями.

Сучасні вчені, такі як Л. Попов, В. Малахов, А. Шемшурина та інші виділяють завдання етики як науки із різних позицій. Так, наприклад, російський етик Л. Попов завдання етики бачив у виявленні суті моралі та напрямку її дослідження різними науками. Наш український вчений Віктор Малахов вказує на два важливіші теоретичні завдання, які є доречними для вітчизняної етики: здолання марксистсько методологічного підходу в етиці і фундаменталізація цієї науки на основі філософської культури; обґрунтування системи моральних цінностей і норм, в дотриманні яких здійснюється виховання. Найбільший акцент у його роботі було здійснене на вихованні і його моральним принципам.

Етика як наука виконує багато функцій. На емпіричному рівні вчений одержує нові знання, які основані на досліди за допомогою спостереження, експерименту та опису. Отже, на емпіричному рівні найважливішими завданнями етики є виділення фактів, що відносяться до морального життя людини та суспільства. Одним із основних завдань етики є, також, розуміння моралі як явища загальнолюдського, а не класового, національного, як основи усіх форм духовного життя. Етика призначена допомогти сучасній людині зрозуміти життя в усій його багатозначності, розширити рамки особистісного сприйняття світу, показати зв’язок сучасного з минулим і майбутнім.

Із цього всього ми можемо зробити висновок, що завдання етики в сучасній цивілізації 21 ст. невпинного розвитку полягають в пристосуванні людини протягом її усього життя до змін людства.

Життя у суспільстві слід підпорядковувати моральним цінностям, ідеалам, моделям поведінки, міжособистісним стосункам.

Але, зрозуміло, що панує лише одна мораль, що і являється загальнолюдською, а всі інші є лише її різновидом.

Для нашого життєвого досвіду буде доречний такий вислів: “як будеш ставитися до людей, так само вони до тебе віднесуться”. Послідовно дотримуючись етичних норм, ми матимемо можливість побудувати міцні та надійні відносини один з одним, досягнувши цілковитої гармонії. Головне завдання етики яке дійшло і до сьогодення з давніх давен, щоб людина залишалася людиною з великою букви не залежно від обставин, життєвих ситуацій, посад, соціальних умов.

Етичні знання доречними в будь-який період існування людства, вони допомагають людині вистояти в різних життєвих ситуаціях достойно.

Сучасна людина, яка б вона не була освічена потребує в етичних знаннях. Вони необхідні їй у повсякденному житті кожної хвилини у кожній повсякденній ситуації. Допомагає адаптуватися людині у суспільстві. Визначити для себе основні моральні цінності і не зраджувати їм.

Адже етичні знання це ті знання які допомагають нам йти по життю, співіснувати з іншими людьми та соціумом. Саме набір низки етичних правил допомагає нам бути перш за все вихованими людьми, дає нам знання про правильну поведінку, правильний підбір одягу в залежності від ситуації та багато іншого. Взагалі витоки етичних норм беруть свій початок і будуються на основах моральності, етика, як наука, ніби збирає і регламентує в собі моральність як явище. Тому етика в сьогоденні і її завдання дуже необхідні в наших теперішніх умовах і для подальшого розвитку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *