Аналіз ефективності морально-виховного процесу

tihloАналіз ефективності морально — виховного процесу прагне долати формалізм та удосконалювати виховну діяльність різних педагогічних колективів. Потрібно аналізувати моральність учнів, їх вихованість, їх морально – виховний, естетичний, інтелектуальний, фізичний розвиток. Також потрібно розвивати інтереси та творчі здібності.

Існує такий аналіз розвитку учнів:

— Потрібно виховувати в учнів певний підхід до планування різної роботи, потрібно вміти здійснювати й оцінювати свою та іншу виховну роботу;
— Виховання має охоплювати приховані та відкриті впливи на особистість, щоб дитина могла в майбутньому відкрито спілкуватися;
— Потрібно підходити до роботи по різному, щоб діти могли розуміти, як поєднується планування, здійснення, оцінювання, що може суперечити процесові розвитку колективу і людини, і в ньому поєднується окреме, загальне та індивідуальне.

Ефективність морального виховання може залежити від того , як спілкується між собою педагог і вихованець. Як говорив О.Я Савченко, « орієнтована система освіти, може створити іншу педагогічну етику, і для неї характерною рисою є взаєморозуміння». Я вважаю, вона може змінювати думки та позиції учнів та вчителів у спілкуванні, можливо між вихованцем і вихователем може бути взаєморозуміння, вони зможуть обмінюватися своїми думками, враженнями, моделювати життєві ситуації. Можна сказати, що моральне виховання дітей починається із питання » Хто я є?», тобто дитина має осмислити своє власне «Я», його ролі та функції, та взаємини між людьми.

З моєї точки зору, ефективність виховного процесу зростає тоді коли учні займаються самовихованням, це коли виховання і самовиховання поєднуються між собою. Також виховний процес залежить від стосунків в дитячому колективі, тобто там повина бути здорова психологічна атмосфера, щоб у дітей формувалися позитивні моральні якості. Це все потрібно враховувати під час виховної ситуації. І це буде давати змогу педагогу гарно відпрацювати свою методику, щоб досягти своєї мети.

Ефективність виховного процесу визначають:

— різний рівень організації колективу, під час навчання, так і після ( у дітей тоді формується порядок, дисципліна, самообслуговування та багато іншого);
— цікаві та різноманітні для учнів позашкільні походи ( поїздки, екскурсії, зустрічі, вечори та інше);
— рівень розвитку колективу ( тобто його організація, згуртованість, підтримка один одного, активність);
— співробітництво класу з вчителями, вихователями ( довіра, активність батьків та відвідування батьківських зборів);
— спілкування з родинами дітей, та визначити активність батьків у виховному процесі;
— потрібно більш звертати увагу на дітей, які потребують педагогічної і психологічної уваги, потрібно надавати їм підтримку, і мати до кожного різний підхід.
— забезпечити захищеність і комфортність кожного вихованця.

Потрібно удосконалювати виховний процес в школі і тоді в таких закладах буде передбачено:

— організацію виховних різноманітних центрів ( створення музеїв, кінотеатрів, різних цікавих приміщень);
— потрібно органічно поєднувати завдання, вирішуваних школою, з потребами середовища. Тут насамперед, потрібно допомагати організовувати школярам різні заклики до збереження природи, і вони мають відчути виховний та моральний вплив);
— потрібно створити у школі морально — психологічний клімат поваги до знань. Тобто, школа, має навчати дітей бути вихованими і освіченими.
— потрібно підбирати раціональний зміст виховання відповідно до рівня і мети вічливості та вихованості колективу та інших учнів. Школа має сама продумати, який напрям виховання, потрібно посилити на певному етапі.

Тут можна, ще назвати багато виховних процесів, тому що їх є незліченна кількість. Тому потрібно дотримуватися цих всіх критерій.

Але, також можна сказати, що основною метою ефективності морального — виховного процесу, є прагнення передати різноманітні культурні традиції, знання, навчити молодь розвиватися і збагачувати нашу культурну спадщину, щоб вони передавали своїм нащадкам, нові можливо свої звичаї, традиції та багато іншого. В процесі всього морального виховання важливими є наступні категорії.

Моральність — може охоплювати різні переконання, погляди, поведінку, стосунки, почуття. Моральна свідомість — вона відображає раельне відношення людей і може регулювати моральну сторону діяльності людини. Моральні почуття — це різні оцінки, відношення, запити, розвиток особистості.
Моральні звички — це корисні для людей різні форми поведінки.

Процес морального виховання визначається на певних принципах. Принцип виховання — це певні головні положення, які відобрають загальні закономірності процесу виховання. Найголовніші принципи такі:

— поведінка людини, тобто це її свідомість у різних ситуаціях;
— виховання в праці, тобто формування особистостості до трудової діяльності;
— виховання особистості в колективі, тобто людина стає індивідуальністю, особистістю завдяки спілкуванню, яке відбувається в колективі.

Тут також, можна назвати багато принципів, але я вважаю, що це найголовніші. Тут ефективність морально — виховного процесу виступає, як регулятор відносин між своїми однолітками. Застосовуючи моральні норми, особистість спонукає да життєдіяльності суспільства.

Отже, можна сказати, аналіз що ефективність морально — виховного процесу, залежить від педагогів, тому їм потрібно більше звертати увагу на дітей, допомагати їм, можливо розкривати в когось певні таланти. Тому що це може змінити, позицію вчителів і учнів в кращий бік. Отже, морально — виховний процес може бути спільної творчістю дітей та педагогів , в якому кожний учасник може виявляти себе як творча, талановита особистість.

Тому, можна сказати, що моральне виховання може базуватися на особистих цінностях дитини та сприяти подальшому їхньому розвитку. Лише вони за своїм показникам можуть виконувати функцію найвищого критерію для кращого розвитку вихованця в процесі її творчості й опори для особистісного самовизначення та самовиховання.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.