Етична специфіка у творчьості С. Франка

FrankОдне з центральних місць у філософії С. Л. Франка займає дослідження проблеми сенсу життя. Головною його роботою по цій темі є книга «Сенс життя ». Головна ідея : «Чи є сенс життя, загалом , і якщо є , то в чому він полягає ? » У 1925 році С.Л.Франк написав « Про сенс життя ».

Пропонована книжка утворює як би природне продовження випущеної в 1924 році книжки «Крах кумирів «. Автор намагався виразити свої філософські ідеї в простій та загальнодоступній формі і говорить лише про те , що має насущне життєве значення . Він один з визнаних найглибших філософів, мислителів минулого часу.

Одне з тверджень Франка — це життя повинне бути суцільним добробутом , одним благом , таким чином воно буде мати свій сенс та смисл.»Життя наше осмислюється, оскільки воно є розумним шляхом до певної мети , інакше воно є безглуздою тратою вашого часу». Це твердження я цілком підтримую . Загалом Істина Франка полягає у тому що , саме життя , його сенс — це всеосяжне єднання людства,також служіння якійсь одній великій справі ,одній спільній меті котра єднає загалом усіх . Тобто мета нести суспільне добро,разом виводити світ на новий рівень ,іншими словами зробити рай на землі, а не навпаки — пекло ,але на превеликий жаль людській сутності більш притаманно вибрати легший шлях. Той шлях який близький той чи іншій людині ,тому що кожен з нас певною мірою є егоїстом і в першу чергу людина думає тільки про себе, про своє щастя, про своє життя , своє майбутнє , а все інше та інші автоматично ідуть на другий план . Тому ту саму ідею і проблему всього людства «у чому саме є сенс життя?» ,котру розглядав С.Л. Франк на протязі всього свого життя втілити достатньо складно . Тому що перепрограмувати людський мозок та його інстинкти неможлив о , адже інстинкт самозбереження та самовиживання закладається на рівні півсвідомості з самого народження .

Зазвичай не все так безнадійно, безумовно є люди котрі спроможні принести себе в жертву заради інших, для суспільного благополуччя ,але така життєва ноша ,позиція жертва себе заради іншого, загального об єднання ,сенсу життя ,одна мета котра єднає все живе довкола та перетворюється на сенс життя всього людства .На жаль ,таких людей особливо в наш час залишилося дуже мало, котрі мають свою позицію ,загальну всесвітню мету за благо всього світу ,котрі поведуть за собою людство та які зможуть витримати тиск збоку своїх ворогів ,які зможуть встояти перед забороненим плодом ,перед різними спокусами і уникнути певних слабостей . Саме такі сильні духом особистості обирають більш складний шлях зазвичай від інших . Але усі ми знаємо одну просту істину , що «Бог зверх міри не дає » тому у кожного з нас свій шлях і сенс життя .

На мою думку якщо проаналізувати роботу С.Л. Франка про сенс життя, то можна погодитись так і посперечатися з ним . Взагалі має життя сенс? Якщо так, то який саме? Можливо життя — це просто безглуздий процес природного народження, розквіту, зів’янення та смерті людини . Ці постійні, так звані сущі питання, завжди настає час коли ці питання ,а головне з них про сенс життя хвилює кожного з нас .

Сама постанова питання про сенс життя можлива лише тоді, коли у людини пробуджується усвідомлення свого «Я», коли вона починає замислюватися над проблемою свого буття , об’єктивної значимості свого існування на землі ,його так звана місія життя ,внесок у всесвітню історію. Як я вже зазначила з верху ,що у кожній людині свій шлях , життя і сенс у кожного з них різний . Оскільки ми живемо у сучасному світі ми зіштовхуємося з різними соціальними рівнями , але так було і в минулому часі ця проблема була завжди ,як і вічне питання про сенс життя людини .У кожного з нас різні наміри ,дії ,цілі,погляди та цінності у цьому житті . Під сенсом життя ми розуміємо усвідомлення індивідом основного змісту свого життя діяльності, як минулої і теперішньої так і майбутньої, котра визначає його місце й значення в житті суспільства й надає людині впевненість у тім, що його індивідуальне життя потрібне і йому самому, і навколишнім й суспільству.

У сучасному часі проблема про сенсу життя набуває особливого обговорення та певної популярності у деяких колах. Коли наступає переоцінка цінностей та традицій, життєвих позицій та поглядів все виразніше проявляється корисність ,нестійкість ,бездушність та хиткість, людського буття.

Для кожного з нас сенс життя різний , на мою думку на цей сенс впливає час в якому він знаходиться , місце знаходження та народження людини ,його соціальний статус ,призначення в житті ,також його оточення ,можливості ,життєві погляди принципи та життєве кредо і багато іншого. Наприклад людина все життя була рабом і його сенс життя це грубо кажучи заробити кусок хліба щоб не померти з голоду та прожити ще один день ,а інша людина живе у добробуті та певному достатку така людина вже починає замислюватися , а яке саме у нього або у неї сенс їхнього життя .Тобто якщо провести паралелі і проаналізувати можна побачити що у раба ми чітко бачимо ,що його сенс життя іде вже в апріорі не задумуючись про це. Інша людина в той же час котра живе в достатку вона ще буде думати ,що саме їй дає сенс життя ,тобто через великий різноманітний вибір достатку котрий вона має , людина блукає в цьому і не бачить крім себе і свого достатку більш нічого і на превеликий жаль в цьому хорошого ні чого немає,і як правило люди його так і не знаходять.

Сенс Вашого життя завжди повинна бути більш, ніж якась поставлена мета або ціль . Інакше людина, досягнувши проміжної цілі, виявиться в ситуації втрати свого сенсу життя, що завжди перевивається як життєва драма. Треба завжди знаходити та тримати смисл свого життя і не плутати його з досягненням певних ціль в житті та тимчасовим задоволенням також досягнувши якоїсь мети свого життя ,інакше кажучи таким чином сенс буде утрачено і життя стане сірим та буденним і тоді доведеться знову починати все с почату та повертатися на початок ,(так у чому ж полягає сенс життя ??)

Я цілком підтримаю цю думку , оскільки своєму життю требо час від часу робити самоаналіз , певне осмислення своїх дій , позицій,поглядів та давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам , думкам та своєму шляху. Адже требо завжди пам’ятати ,що до любого питання ,або рішення требо підходити відповідально та с певним осмисленням дій та наслідків. Тому ні коли не втрачайте свій сенс життя ,інакше втратите самих себе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.