Проблема моральної відповідальності в глобалізованому світі

VidpopvidПитання про моральну відповідальність у всі часи турбувало людство. Що саме являє собою моральна відповідальність, чому вона пов’язана з моральною свободою. Спробуємо відповісти на такі питання як: які умови слугують моральній відповідальності? За що та перед ким відповідальна людина?

Можемо припустити, що особистість у виборі власних рішень та дій являється самостійною по відношенню до обставин,які її оточують і через це вона є вільною?
Видатні філософи Ніцше, Штірнер, Шопенгауер та інші, трактували моральну свободу як особливу індивідуальну цінність, яка дає можливість робити вибір, здійснювати вчинки покладаючись лише на власні ціннісні орієнтації, на власні бажання і не підпорядковуватися заздалегідь визначеним цілям.

Відповідно питання про вільний вибір пов’язана з темою моральної відповідальності.
Відповідальність — відноситься до категорії моральної свідомості, яка проектує спроможність людини свідомо нести відповідальність за власні вчинки, а саме самостійно керувати та слідкувати за власною поведінкою.

На мою думку, саме, почуття відповідальності у людини відіграє значну роль. І вона виявляться як у позитивній так і у негативній формі. Позитивна, наприклад, являє собою віру в себе, в свої сили, впевненість у позитивному впливі на хід дій, а також відчуття контролю над будь-якою подією. Негативна форма, навпаки виражається у невпевненості в собі, яка виражається у неспокої,переживаннях що до своїх вмінь та знань.

Тобто, «нести відповідальність» це брати наслідки власних вчинків та дій на себе. А «безвідповідальність» це перекладання відповідальності за власні вчинки на інших.

Які умови слугують моральній відповідальності?

Перша умова – це можливість чинити за власною волею, бажанням, тобто вільно.
Друга умова – це усвідомлений вибір. Передусім, ми несемо відповідальність за те що планували зробити та чого хотіли досягти.
Третя умова – це психологічна, інтелектуальна та соціальна здатність усвідомлювати те, що відбувається, а також передбачати наслідки.
Також, існують психологічні механізми, які дозволяють не нести відповідальність за те що відбувається. Їх розробив американський неофрейдист, соціальний психолог і соціолог Еріх Фромм. За допомогою даних механізмів людина діє як усі, тобто самостійно нічого не вибирає. Такі особи, як правило, відмовляються від свідомого, політичного, соціального вибору, що тим самим дає змогу маніпулювати собою будь-ким, тільки щоб не відповідати ні за що.

Нажаль, коли людина прагне до свободи, але разом з тим ухиляється від відповідальності, різними шляхами виправдовує свою поведінку вона опиняється в ілюзіях орієнтацій. І це, як правило, веде до моральної деградації.

На мою думку, саме в цьому полягає проблема моральної відповідальності. На багато легше відмовитися від відповідальності, постійно уникати її ніж бути чесною, сміливою людиною як перед собою, так і перед оточуючими.

За що та перед ким відповідальна людина?

1)Насамперед, особистість відповідальна перед іншими людьми. Саме на основі нашої залежності від них формується глибока моральна відповідальність, яка є соціокультурною та психологічною. Особистість не може жити в не суспільства, а, отже, саме у суспільстві вона знаходить свою мету, ціль, потребу. Живучи у глобалізованому світі, ми від народження залежимо від інших, а через це відповідальні перед нашими рідними, друзями, колегами.

2)Надалі можна розглянути індивідуальну концепцію, в основі якої яких лежить думка про те, що особистість має нести відповідальність тільки за себе. Людина нікому і нічим не зобов’язана, а, отже, і не несе відповідальності перед іншими. Людина несе відповідальність тільки за збереження своєї внутрішньої свободи, гідності, гуманності.

3)І останнє – це спроба так чи інакше змінити орієнтацію соціуму на принцип індивідуалізму.
Людина, в першу чергу, відповідальна перед собою, а перед ким ще їй бути відповідальним це вже особиста справа кожного індивіда. Оскільки, усі люди різні, у кожного свої ціннісні орієнтації, моральні погляди та індивідуальне сприйняття глобалізованого світу. Вона самостійно обирає «особливих» людей і визначає міру відповідальності до кожного.

На останок можна зробити висновок, що моральна відповідальність — це дaти відповідь на пoдію, ситуацію, що сталась чи cтaaтьcя, чи ще cтaнетьcя з нами оcобиcто. Вона чекає на людину всюди, де б вона не була. Саме тому моральна свобода є не тiльки найвищим добром й великою цінністю для людини, а й дечим, від чого людина біжить, лякaчись відповідальності.

Тому, люди майже повністю забули про відповідальність за свої вчинки і про те, для чого вони прийшли на цей світ. Люди перестаaи розрізняти добро та зло, розтратили своє душевне тепло у повсякденній метушні, забули вони і про свій борг перед суспільством та своїми близькими.

Як на мене, це злочин, як проти себе, так і проти своїх близьких. Людям, потрібно згадати, що безвідповідальність несе з собою невпевненість, напругу у віднoсинах, сумнів та підозри.

Натомість відповідальність дає для самої людини відчуття зрілості, кoтра визнається іншими. Тебе кличуть на допомогу, з тобою радяться, тебе хочoть включити в команду, щоб разом з тобою зробити справу. Це, на мою думку, одне з найкращих відчуттів людської натури, до якого варто прагнути. Тому й не слід забувати про відповідальність.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.