Проблема добра і зла в етиці Н.О. Лосського

N_LosskiДосліджуючи проблему добра і зла, виявляється, що вона є актуальною і в наші дні. Філософи протягом багатьох віків намагалися зрозуміти в чому полягають поняття «добро» і «зло».

З кінця ХІХ ст. в етиці на основі праць російських філософів виникла думка про необхідність зв’язку людського і абсолютного добра. Вони прийшли до висновків про важливість наявності об’єктивного критерію моралі життя, основою якого вони вважали Бога. Філософи тлумачили, що при поділі добра людина повинна опиратися не на загальноприйняті норми, не на соціальні чи народні традиції, не на власні відчуття, а на життя Ісуса Христа. Саме в цьому напрямку розвиває свої етичні погляди російський філософ – Н. О. Лосський.

З одної сторони, було б неправильно називати напрацювання Лосського «філософією християнства», в них яскраво виражені думки, які є протиріччям християнській релігії. Прикладом чого є ідея перевтілення. З іншої сторони, філософ був віруючою людиною. Він підсвідомо керувався основною істиною християнства.

В своїй праці про людські цінності Лосський розглядає багато ідей, які є цінними для розвитку етичної думки. Одною із головних ідей є взаємодія і взаємообумовлення добра і зла. Він наголошує, що суспільні норми і традиції, душевність і психологічність не можуть задовольнити потреби людини в моральній правді.

Вони є безрезультатними при потребі людини в добрі, так як добро і зло не розпоряджаються об’єктивними нормами і сприяють тільки в отриманні людської справедливості. Ззовні норми, які вираженні в поняттях добра і зла, не дозволяють людині здійснювати мету свого життя — знаходженні Духа Святого Божого, а навпаки, прив’язують людину до землі.

Але Лосський наголошує, що не потрібно повністю нехтувати земним життям і робити абсолютне добро в ту ж мить. Потрібно рахуватися з двогранною природою людини. Тобто, умови його життя, призначення його буття, яка в результаті обумовлює єдність добра. Така гармонічна єдність наведена в християнській етиці.

Християнська етика позбавляє нас від вирішення проблеми альтруїзму і егоїзму. Вона чітко визначає ієрархію цінностей « Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумом твоїм. Полюби ближнього свого, як самого себе». Саме в силу цього вона і не дає відповіді, правил добра.

Один із підходів християнської етики, попереджує нас про те, що однакових ситуацій не існує, так як і однакових людей, тому і вказує тільки на орієнтири шляху добра, таке мале значення придає моральним нормам в перетворенні світу, і так багато розповідає про єдність розуму і серця.

Ідея спасіння виділяє поняття, добра, користі, боргу. Не те є добром, яке відчувається як приємне, а те,яке веде до спасіння чи є менш шкідливо, чим інше.

По цій причині, не потрібно кардинально розмежовувати іманентне і трансцендентне добро. Через подібне розмежування виникає велика кількість питань і суперечностей з приводу моральності того чи іншого вчинку. Але вона, в той же час, є обмежуючим сприянням людини і світу. Зв’язок між цими поняттями очевидний, його можна визначити як діалектичну, але парадоксальну для людського розуму взаємодію.

Важко уявити, що звичайна людина, яка добре вчинила, думає про те, як добре бути моральним, як приємно зробити добро, про вчинки, які сприятимуть здійсненню добра, або про чистоту морального вчинку, або чи зроблений він через відчуття боргу чи ні.

Бажання творити добро часто ні чим не можна пояснити. Воно робиться саме собою, наче за Божою волею, неочікувано виникає в тобі і реалізується з твоєю допомогою. Філософ підкреслював, що людина може бажати добра, але здійснювати добро – це воля Божа.

Всі протиріччя Лосського походять від одного: сприйманням добра як схеми, чи як поняття, яке поєднує моральне чи духовне добро. Вони вирішуються при динамічному підході до проблеми моральності, який проявляється як вічний пошук відповідей на питання життя, оскільки загальноприйнятих відповідей не існує: життя не стоїть на місці.

Цей підхід має декілька переваг, які застосовуються до конкретних моральних питань. Звернувшись до протиріччя Н. О. Лосського, ми можемо побачити різні суперечності, які або залишаються такі, які вони є, або які повністю непізнані.

Наприклад, антономія щастя і боргу, альтруїзму і егоїзму; добра — справедливості і добра — любові, покарання і милосердя; антономія загального порятунку та смерті грішників, раю та пекла; антиномії гетерономного і автономного, суб’єктивного і об’єктивного, відносного і абсолютного; детермінізму і індетермінізму добра; буття і небуття зла, цінності смерті і її відсутності; антиномія заключної мети як добра і одночасно другорядність моралі; суть страждання в світі і разом з тим їх безглуздість, заперечення і прагнути спасіння; спадковість гріха і свобода, і так далі.

На жаль, ідеї Н. О. Лосського стали непотрібними після утворення Радянського Союзу. Всі ті цінності, які на думку філософа були основними в його праці для життя людини і суспільства, що можна назвати взаємодією і взаємодоповненням незмінних і повністю змінних, до непізнання типів тлумачення добра, були забуті.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.