Обов’язок як етична категорія

BorgОбов’язок не входить в перерахування й усталені моральні норми. В моралі можна говорити тільки про таке поняття як борг, але обов’язок не можна виключати з етичних норм. Борг і обов’язок слова синоніми, але їх трактування абсолютно різне. Борг це скоріше поняття глобальне, воно фактично обов’язкове для виконання і відчуття.
Наприклад,»борг перед Батьківщиною», повинен виконувати кожен, поважаючий себе громадянин , і не тільки чоловічої статі. Борг перед батьками — це основа етичної норми , та сама духовна сторона кожної вихованої людини , її внутрішні відчуття , які можуть виражатися в абсолютно різних формах , але вони мають бути виконані .

А обов’язки — це особистий вибір кожного. Обов’язок — пов’язаний з рівнем виховання, виховання внутрішнього світу: почуттів , емоцій , інтелекту , самовиховання , тобто ми повинні відповідати нормам моралі. Філософ Цицерон говорить про дві основи обов’язків : «… справедливість і доброчинність — щедрість…». Кожна людина по мірі свого виховання самостійно змальовує кордони своїх обов’язків. Може вибирати собі систему і манеру поведінки. Справедливість це – тотожні поняття до естетичних норм як » обов’язок «. Але вони не такі обширні , це поняття можна розглянути тільки як вимога до самого себе, на відміну від « справедливості » ; справедливість застосовується швидше до громади . А ось щедрість та благодійність, це аспекти громадських і особистих обов’язків, такий дуалізм поняття як » обов’язок «, говорить про важливість поняття як етичної норми.

Ще одна відмінність між наскільки схожими поняттями – це » … не страх покарання , а поняття справедливості на чуттєвому рівні». Поняття обов’язків можна диференціювати на : обов’язки » застосовні до себе». Ми люди всі різні але у кожного з нас є певні принципи , свої емоційні аспекти всіх етичних норм. Своє розуміння життя , мудрість , традиції — все це складає картину нашого життя. Відповідно , обов’язок перед самим собою — це не змінювати жодному зі своїх внутрішніх законів,принципів. Наший обов’язок — «це бути щасливим » , а щаслива людина — це основа будь якої моралі суспільства , що є одним з підтверджень «обов’язків» як етичної норми.

І » обов’язок перед іншими людьми» — це в точності вторить всім існуючим в природі моральним і етичним нормам , тобто ми можемо зробити висновок про те , що обов’язок — це сукупність етичних норм, але для кожної людини, обов’язок складається з його високоморальних аспектів. Але обов’язки як етичні норми , можуть існувати і для різних спільнот. Для підтвердження цієї думки можна навести конкретний приклад: а саме , близьке співтовариство для мене на даний момент – це студентство ; на цьому прикладі і розглянемо поняття обов’язку як етичної норми в дії.

Етичні цінності та конкретне поняття » обов’язок » , як норми поведінки — це основа для удосконалення якості знань, підвищення рівня освіти та підготовки студентів, як активних громадян, відповідальних лідерів, знаючих фахівців .

Ми повинні виражати довіру, чесність , повагу та гідність — ось що є основними цінностями спільноти студентів.
Взаємовідносини в будь-якому студентському співтоваристві , виходячи з поняття «обов’язок» , з викладачами , з співробітниками та адміністрацією повинні ґрунтуватися на взаємоввічливості та коректності , повазі , бажання і можливості взаємодопомоги.

Студент зобов’язаний заперечувати поведінку , яка принижує честь і гідність інших людей , в тому числі некоректне спілкування , образливі форми вираження та нецензурну лексику .

У спільноті студентів має визнаватися право всіх людей на самостійну думку, самовираження та самореалізацію в рамках моральних норм .
Всі перераховані етичні закони і норми у спектрі поняття » обов’язок «, ми можемо віднести до диференційованої групи » обов’язок перед самим собою «, адже кожна молода людина , яка є представником студентства , може вимагати виконання всього вище переліченого тільки від себе. І тут же ми можемо підтвердити виділену нами підгрупу » обов’язок перед іншими людьми » , адже тільки в ключі взаємодії , тобто, » якщо я сам готовий зажадати від себе виконання подібних обов’язків і вони не йдуть в розріз з моїми принципами та відповідають етичним нормам , я в праві вимагати від інших того ж «.
Етична норма – це завжди взаємодія, а на прикладі поняття » обов’язок » взаємодія проглядається найкраще. Адже ми ніколи не можемо зобов’язати інших людей на дотримання моралі і присутності виконання етичних норм , якщо самі не дотримуємось даних моральних понять.

З вище сказаного випливає, що » обов’язок » як етична норма підтверджує важливість і взаємодію з різними принципами моралі і є основою для розвитку особистості та підвищення духовного рівня людини в цілому.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.