Етика і сучасна політична культура

Politik+MoralУ наш час ціняться компетентні фахівці, які розуміються у своїй сфері діяльності, індивідуально і тактно підходять до свого кожного клієнта, а також з розумінням ставляться до даної проблеми з якою звернулася людина. Тому для успішної співпраці із клієнтом фахівець використовує у своїй роботі професійну етику, яка посідає важливе місце як в професійній сфері діяльності так в роботі і в повсякденному житті людини. Але у кожної людини свої трактування і бачення стосовно етики. Та насамперед етика — це ціла наука яка вивчає мораль, моральні норми і правила.

А професійна етика являє собою кодекс правил та поведінку спеціаліста у відповідній ситуації, який твердо розуміє свої обов’язки які вимагаються від нього і відповідальність яка стоїть за його вчинки. Особливо професійна етика відіграє важливу роль у сферах діяльності, де безпосередня роль роботи спрямована у контакті і співпраці з різними людьми і їх великою кількістю за робочий день.

Тому в такій роботі безпосереднє, ключове місце займає професійний етикет, який дозволяє людині компетентно поводитись в екстремальних або складних ситуаціях. Наприклад до адвоката звернулася клієнтка на яку подали позов у скоєнні злочину. У бесіді з адвокатом клієнтка втрачає контроль над своїми емоціями, які переповнюють її за несправедливість у даному позові. Адвокат у даній ситуації використовує професійний етикет, який дозволяє йому тактовно підходити до вирішення складної ситуації своєї клієнтки, а також у контролі своїх емоцій і приведення в контроль емоцій клієнтки. Тому в таких ситуаціях дуже важливо знайти індивідуальний підхід до людини і професійно справлятися з своїми обов’язками.

Політична етика є різновидом професійної етики. І вона залежить від багатьох чинників, які включають в себе: політичні і моральні відносини у суспільстві і моральні норми в політиці. У свою чергу політична етика є складовою політичної культури. Тому слід розібратися і з’ясувати, що становить політична культура і яка вона є на даний момент.

Політична культура являє собою сукупність норм, які регулюють толерантність поглядів до різних політичних сил і позицій. Саме значення слова «толерантність» якщо в політичному аспекті дивитись то це висловлювання власної думки, своїх політичних поглядів стосовно даної проблеми, дотримання своїх власних переконань і реалізація своїх пропозицій і думок через представників, які входять у громадські або політичні організації.

Взагалі становлення і розвиток кожної держави відбувається від впливом різних факторів: економічних, політичних, суспільних і політичних. Кожна могутня, всебічно розвинена країна переживає важливу історичну подію, після якої відбуваються кардинальні зміни в її розвитку. Це як перезавантаження цілої країни, зміни поглядів на минулі події, яке призводить до прогресування і процвітання країни.

Ще досидь не так давно Україна була в складі великої, могутньої держави, як Радянський Союз в які довгий час панувала комуністична ідеологія. Влада тримала свій народ у страху, який терпляче ставився до всіх дій і нововведень, які проводила влада стосовно всієї сфери життя людей. Коли рухнув Радянський Союз в нашій Україні відбулося переродження як суспільства так і самої держави в цілому.

Відбувся перегляд і переоцінка цінностей і бачень, свобода у самовираженні і самодіяльності людей. В суспільства формується новий тип мислення. Поступово суспільство звикає до відкритого вираження власної думки, відношень, поглядів стосовно політики і до різних підходів вирішення політичних проблем. Але деякі фрагменти з пострадянської системи мають своє місце у незалежній Україні. Наприклад половина нашого суспільства є послідовниками комуністичних поглядів, а інша половина прихильники ідей рівності, свободи, волі. На даний момент сучасній Україні притаманно західноєвропейський лад політичних цінностей.

Україна відносно молода держава і в ній ще немає точно сформованої системи, устрою за яким вона могла розвиватись в цілому і стояти на рівні з іншими розвинутими країнами. Та все це можливо і не так за горами, як нам іноді здається. Теперішня молодь є майбутнім нашої держави, тому що вона народилася в незалежній вільній державі, їм не нав’язували ідеї, погляди, вони не жили в постійному страху за якусь самодіяльність чи волевиявлення, як це було з нашими дідами і прадідами.

Теперішня молодь не схожа на молодь, яка була тридцять сорок років назад. Вона відверта, пряма, з великим потенціалом, креативним підходом, нестандартними ідеями, радикалізмом і нетерпимістю до всього примарного і несправедливого та жагою до кардинальних змін. Якщо ми хочемо досягнути прогресу і подарувати нове життя своїй державі ми повинні прислухатися до поглядів, нових ідей молоді. Нам потрібно дати можливості для реалізації їх потенціалу і можливостей, участь у державно творчих процесах, надати місця у органах влади, як місцевої так і центральної, тому що вона є найперспективнішою ланкою суспільства.

Це спровокує динамічний та особливий процес змін, як в політичній системі так і в системі моральних і духовних цінностей, переоцінці поглядів, створення нових ідеалів та орієнтирів. Тому що нове завжди будується на нових ідеях, випробовуються кардинально нові програми для досягнення позитивного результату з урахуванням і опорою на досвід держав які є найбільш розвинутими на теперішній час. І не потрібно боятися змін тому що тільки через зміни відбувається рух, а все старе з часом стає не дієвим, не практичним у застосуванні. І щоб рухатись в перед потрібно запроваджувати нові підходи до вирішення проблем.

Отже, із всього вище сказаного можна зробити висновок що у підростаючого покоління потрібно формувати патріотизм, жагу до самореалізації себе і своїх думок, дивергентне мислення. А молоді надати можливість повність реалізувати свій потенціал і ідеї в життя. Тому що молодь є важливою складовою кожної держави в цілому.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.