Поняття, сутність і принципи професійної етики

etica_istorКоли я вперше почала цікавитися питанням професійної етики, то в мене виникла маса запитань : “ А чим же все таки професійна етика відрізняється від загальної етики і чи різниця між ними справді величезна?” . На той момент я запевняла себе в тому , що нічого цікавого я не дізнаюся, але як виявилося я помилялася.

Прочитавши чимало статей я знайшла ,як на мене, саме оптимальне визначення терміну “професійна етика” . Якщо говорити розмовною мовою, то це просто на просто сукупність конкретних моральних принципів і норм відповідно до тієї сфери діяльності в якій працює людина. Що ж до мого питання про те, чим схожі професійна та загальна етика, то відповісти можна так:- “ Основою етики є мораль, професійна мораль існує поряд , навіть можна сказати, є невід’ємною частинкою загальнолюдської моралі і формується на її основі”. Тому сміло можна говорити, що ці два терміни взаємозалежні та дуже схожі.

Професійна етика хоч і відокремлюється від загальної , але першопочатки все таки бере саме з неї. Але в різних компаніях які займаються різними сферами діяльності професійна етика дуже різниться. Навіть компанії які займаються однією сферою діяльності ( торгівлею) можуть мати різні професійні моральні норми, які закладенні в статуті або в неформальних, не писемних корпоративних правилах .

Сутність професійної етики полягає в її дотриманні. Кожна компанія дотримується певних корпоративних моральних устроїв. В деяких компаніях за їх дотриманням слідкує відділ персоналу , який в свою чергу постійно доносить до кожного працівника своєї компанії настанови їхньої професійної етики , яка була закладена керівництвом даної установи. Я наведу такий приклад професійної етики як: професійна етика менеджерів.

Менеджер як і інший працівник згідно етикету має знати свого наставника і інших керівників , які стоять над ним. Також має знати цілі , історію компанії ,починаючи з року заснування всі її досягнення , переваги, недоліки, нагороди, якість продуктів та послуг які пропонує компанія на ринку, їхню конкурентоспроможність. Також на мою думку в корпоративну етику менеджерів входить не розголошення корпоративних таємниць , не розголошення специфіки виробництва , планів на майбутнє та інновацій.

Насправді ж кожна організація має свій статут (школа , редакція,юридична компанія, рекламна компанія,тур агенція ) і його зміст ,тобто всі його настанови, правила , заборони певною мірою становлять професійну етику. При цьому, етика включає в себе, не лише дотримання статуту організації , але й дотримання моральних чеснот людства( гідність, чесність, людяність, вихованість, стриманість, порядність, емпатійність).

Багато етичних правил залежать від керівництва яке їх заклало, тому воно має саме їх дотримуватися, таким чином демонструючи обов’язковість виконання цих етичних норм так, як є така народна мудрість “Риба гниє з голови”. Згідно з цим можна дійти до того висновку, що керівнику обов’язково необхідно мати індивідуальні моральні чесноти, які будуть вдало поєднуватися з корпоративною етикою організації.

Виділяють такі принципи професіональної етики:

1)”золотий стандарт” тобто ніколи не дозволяти собі відноситися до свого керівництва, підлеглих, колег, клієнтів так як не хотіли би , щоб вони відносилися до вас;
2) справедливість при наданні працівникам певних ресурсів для їх професійної діяльності;
3) обов’язкове виправлення етичних порушень незалежно від того ,коли вони були допущені;
4) дії і поведінка працівника вважаються етичними , якщо вони допомагають розвитку організації або ж її підрозділів в етичному направленні;
5) дії організації і працівника вважаються етичними в тому випадку ,коли вони не порушують хоча би загальних етичних норм їхньої професії;
6) етичним вважається терпиме відношення працівників до моральних устоїв не лише своєї організації, а й до норм і моральних принципів інших організацій, регіонів та країн;
7) вміле поєднання етичного і морального релятивізму з універсальними умовами етики;
8) колективні й індивідуальні першопочатки беруться за основу в прийнятті і розробці рішень в ділових відносинах;
9) працівник обов’язково повинен мати особисту думку при рішенні службових завдань;
10) без насилля, без натиску на підлеглих, тобто доручення повинні даватися в толерантній формі і відповідній манері ділового спілкування;
11) введення етичних стандартів в життя організації шляхом непреривної праці менеджера та колективу організації;
12) при дії організації обов’язково необхідно враховувати можливу протидію;
13) принцип довіри , тобто працівник повинен відчувати відповідальність за наданні йому повноваження;
14) принцип безконфліктності;
15) принцип свободи-не обмеження свободи інших, який прописаний в посадових інструкціях;
16) власна етична поведінка та спонукання колег до дотримання етичних норм;
17)принцип не критикування конкурентів як зовнішніх так і в середині компанії;

На мій погляд саме такими принципами повинні керуватися всі працюючі громадяни не звертаючи уваги на специфіку , тому що специфічні правила це одне , а наведені вище є загальними для всіх професій. На завершення можна дійти висновку що, професійна етика — це невід’ємна частина нашого життя. Бо в сучасному суспільстві у взаєминах з людьми всі ми повинні дотримуватися норм і правил моралі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.