Поняття «натуралістичної помилки» Дж.Е. Мура

mooreНатуралістична помилка — метаетичний термін який ввів Дж. Мур в «Принципах етики» для позначки логічного недоліку, спільний для всіх логічно визначених слів добра — несуміжність визначеного і визначального понять. Визначення добра, зі слів Мура, «неприродно» , тому що етика натуралістичності, що порівнює добро «природною» якістю ,показано у вказаній помилці.

Дж.Мур не дає заперечення тому, що схожі рівні можуть бути «добрими» , так як в кожному випадку вони не рівні добру . Можна стверджувати що «задоволення є добро», але якщо перевернути і висловити, що «добро є задоволення», — тобто здійснює логічну похибку ,схожу до тої, яка б з думки ( «Малина-червона» була б думка «Червона є малина»). Роблячи добро, окрім «неприродності», яка властива «унікальності», Мур розробляє ряд дефініцій, для яких є властива натуралістична помилка, яка включає в себе всі визначення, ототожнюється в яких добро порівнюється з іншими предметами.

Помилково, признаються не лише натуралістичні, а й метафізичні дефініції. Нарешті, Мур вигадав ще одну властиву сутність добра — «простоту»,неподільну на частку, — тим самим приставивши до логічного визначення слів, в якому добро визначалося становлячих його ознаки .В результаті чого виявляється, що логічне визначення добра невірне, тому це поняття не було визначне в принципі. Завдяки тому що в людей є інтуїція,люди можуть знати , що являє собою добро , але та чи інша можливість вербалізувати це уміння призводить до логічної похибки неминуче. Ці положення Дж. Мура повністю входять в систему представленої автономної етики.

Поняття «натуралістичної помилки» набуло широкого обґрунтування в моральній філософії в ХХ ст., звинувачення в здійсненні цієї похибки,яке досить часто використовується в етичних небилицях для приниження гідності тієї або іншої теоретичної або ціннісної позиції. Спільно з тим твердження про невизначеність добра і неминучості натуралістичної помилки вивчається філософами, які поділяють норми гетерономної етики. Представники емотивізма і прескриптивізма в метаетиці, приймаючи це твердження, дають йому своє тлумачення: добро невизначне, так як цей термін в мові моралі визначається нереферентно, тобто не є визначенням, воно виконує модальну функцію.

Поняття «натуралістичної помилки» було визнаним в моральній філософії в XX ст. Доводи Мура добре входять в систему автономної етики, звинувачення якої часто використовують прихильники у визначенні «натуралістичної помилку» для позбавлення довіри своїх опонентів, які розділяють принципи гетерономної етики.
Просто кажучи, метаетика, з вихідним змістом цього судження вона схожа на інші метатеорії,які розроблені в руслі методологічній науці, яка могла б збудувати формалізований зразок своєї предметної теорії, себто етики.

Одначе спроби першості такого роду продемонстрували, що така наука як етика не входить в загальні наукознавці схеми, притому не тільки через незрозумілість її суджень, від якої її логічний аналіз, за задумом, повинен був позбавити її, оскільки внаслідок непереборної, а організованої ціннісної направленості,її основних положень нормативності, які різко виникли звичайним чином науки як порядку «фактологічного», верифікованого знання. В наслідок цього в метаетиці тридцятих — п’ятдесятих років XX століття, взяв першість найрезультативніший критицизм по ставленню до етики, вона позбавилась стану теоретичної дисципліни,тому до неї було застосовано термін «нормативна етика «,який був покликаний зробити акцент на її несхожість від наукової теорії.

Визначне місце в метаетиці у даній періодичності обіймала не добра методологічна розробка підстав в етиці,а її негативний аналіз реального застосування в ній способів міркування і доказів. Цей аналіз дозволив виокремити ряд істотних логічних огріхів у традиційних етичних побудуваннях. Одначе схожа спрямованість досліджень зустрічала протидію в самій метаетиці, чимало представників які вважали, що наука ця не повинна підводитись до формального розгляду моралы мови, прояснення її суджень, фіксації логічних недоліків і приниження гідності існуючих етичних концепцій; головне її завдання — підтримка в етиці у вирішенні її призначень, ціннісних проблем. Кажучи іншими словами, вони вважали, що метаетиці слід відказатися від бувшої ціннісної нейтральності та взяти безпосередню участь у захистку тих чи інших нормативних концепцій. Цей обсяг знань, який є дуже переконливим для гуманітарної свідомості, поступово набув нових шанувальників і до сьогоднішого часу став панівною в англо-американськїй моральній філософії. При цьому всьому ці методологічні питання, які були встановлені раніше, все таки лишилися не вирішеними і не знятими, вони залишилися в тіні.

Застосовані за останні десятиріччя численні намагання усунути поділ на дві частини «фактів» та «цінностей», довести правомірність логічного порушення від когнітивних суджень до нормативних не перейшли до помітних схвальних результатів, і науковці поступово втратили інтерес до даної проблеми, не говорячи ігноруючи критичні доводи своїх попередників і практично узгодивши з неминучістю і допустимістю логічних порушень у нормативній етиці.

Дослідники нового покоління, прихильники метаетики, називають себе нормативними етиками. Від речників моралістичної умовності їх виокремлює лише більша аналітичність, термінологічний педантизм, ухилення від прямолінійних ціннісних декларацій. Висновки моральності в їх працях зникають в теоретичному контексті, або формуються у вигляді загальних принципів, універсальних імперативів моральності.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.