Переваги та проблеми соціально-відповідальної поведінки організації

firma1Сучасний світ побудований так, що кожна людина, аби досягти успіху, повинна працювати. Якщо людина не працює, у неї не буде можливості розвиватися, вона не зможе стати повноцінною особистістю. Багато хто починає роботу з нуля, і для підвищення кар’єрного росту, особа повинна пройти декілька ступенів “перероджень” своєї кар’єри: від звичайного робітника до керівника, без якого, як відомо, не обходиться жодна робота. Для успішної роботи та досягнення відповідної мети, керівник має побудувати правильну поведінку співробітництва працівників.

Саме соціальна поведінка є досить важливою якщо говорити про організації, тому що саме вона є своєрідною ланкою у відносинах між керівництвом та підлеглими, між організацією та “продуктом” що вони виробляють.

Далі потрібно розкрити: які ж саме переваги та проблеми існують в соціально-відповідальній поведінці організації. Якщо брати в загальному значенні, то, звичайно, можна виділити безліч як позитивного так і негативного. Ми зупинимось на основних перевагах та проблемах і виділимо головні з них.

Проте, що ж взагалі таке ця “соціальна відповідальність”? Якщо говорити своїми словами, то можна зробити висновок, що соціальна відповідальність – це своєрідний “місточок” для досягнення тих або інших цілей, які поставила собі за мету організація. Далі ми будемо встановлювати, які все ж таки існують переваги та недоліки в соціальній поведінці організації.

Серед переваг в соціально-відповідальній поведінці організації ми можемо виділити такі:

об’єктивна оцінка дій співробітників;
відповідне ставлення до свого “продукту”;
шанобливе відношення до споживача;
розвиток комунікабельності.

Так, ми можемо побачити позитивне в соціально-відповідальні поведінці організації. Проте позитивне легко може перетворитися на негативне: при недбалому ставленні організації, при виконанні тих чи інших дій некоректно, чи при невиконанні дій взагалі, переваги стають проблемами або ще гірше, до тих проблем, що вже існують, додаються і ті, що могли б стати перевагами.

Серед недоліків в соціально-відповідальної поведінці організації виділяємо:

недбале ставлення робітників до своєї роботи в цілому;
порушення всіх правил та норм, що були поставлені курівництвом заздалегідь;
невідповідне та безвідповідальне виконання своєї роботи;
невдалі стосунки із співробітниками, колегами та споживачами;
неякісний “продукт”.

Дивлячись на таку структуру, можна подумати, що в соціально-відповідальній поведінці організації існують лише проблеми. Звичайно, це не так! Саме тому ми й виділяємо слово “відповідальній” в поведінці. Звичайно, що при безвідповідальному ставленні будуть “споруджуватись” лише одні проблеми. Тому для того, щоб цих проблем не виникало, кожна організація і кожен її член в першу чергу повинні бути відповідальними.

Що можна зробити для забезпечення позитивної перспективи в подальшому розвитку соціально-відповідальної поведінки організації і запобігти виникненню проблем? Насамперед необхідно забезпечити неперервну роботу кожної людини, що так чи інакше має відношення до організації, і слідкувати за тим, щоб робота була неодмінно якісною. Це правило стосується кожної ланки, яка дозволяє організації “залишатися на плаву” та конкурувати з іншими компаніями.

Для організації є дуже важливим налагодження усіх стосунків і вирішення усіх конфліктів. Тут мова йде не тільки про відносини в колективі організації, а й поза нею. Мається на увазі, що соціальна-відповідальна поведінка також має застосовуватися й на такому рівні, що виходить за межі організації, проте буде тісно пов’язана з нею. В даному випадку, це може відноситися, наприклад, до споживача “продуктів” організації, вищого керівництва, а також до іншої організації, тобто конкурентів.

Що можна ще віднести до соціально-відповідальної поведінки організації? Зазначимо, що під визначенням “організація” ми маємо на увазі підприємство. Діяльність підприємства є такою, яка займається, можна сказати, майже усіма діловими відносинами між будь-якими сферами суспільства. Сюди можна віднести як відносини на державному рівні, так і відносини на міжнародному рівні. Саме тут ми можемо побачити усі переваги та недоліки соціально-відповідальної поведінки підприємства.

Серед позитивного, тут ми виділимо те, що така поведінка (звичайно, якщо вона буде поставлена правильно) може принести нові корисні знайомства; для підприємства це гарант цілком вигідної угоди; кар’єрний ріст; велика перспектива досягти успіху на міжнародному рівні; стати лідером у своїй справі. Звичайно, це при умові правильно-налагодженої соціальної поведінки, якісно поставленого завдання. Але якщо завдання буде поставлено неправильно, якщо соціально-відповідальна поведінка буде нехтуватися, все те, що ми віднесли до позитивних ознак перетвориться на проблеми. Неможливо досягти успіху в тій чи іншій справі, якщо не взятися за неї з великою відповідальністю, ентузіазмом. Потрібно докласти дуже багато зусиль для подолання всіх перешкод і врешті-решт “прийти до фінішу першими”.

Отже, ми розглянули переваги і проблеми соціально-відповідальної поведінки організації. Ми виділили позитивне і негативне в такій поведінці, визначили, чого саме ми можемо досягти при правильному відношенні. При належній оцінці цих даних, організація може перейти на новий рівень розвитку, а можливо й на нову щабель соціальних відношень.

Для сучасної організації дуже важливою є не тільки обізнаність у соціально-відповідальній поведінці, а й економічні, технологічні, юридичні знання. Як вже було зазначено вище, жодна організація не зможе досягти успіху без відповідного відношення до своєї роботи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.