Метаетика, нормативна етика, прикладна етика

etica_istorЕтика — це наука, яка вивчає мораль та моральні відносини. Також вона вдається до вивчення життя та його сенсу, совісті, дружби, співчуття, самопожертви ,а також відношення індивіда до світу в цілому.

Об’єктом дослідження етики виступає мораль. Предметом етики є — моральні норми,правила,принципи,уявлення,поняття тощо.
Основними моральними правилами в етиці є-повага до старших,правила ввічливості,толерантності,повага до гідності іншої людини.
Моральними принципами в етиці є-відповідальність,почуття обов’язку,принцип справедливості.

Основним набутком моральності є- совість. Моральність розвивається на протязі усього життя. Спочатку моральність формується штучно,а з часом виступає джерелом моралі для інших.
Сам термін “етика” першим використав Арістотель. Головною метою етики він вважав щастя. Головною чеснотою в людині Арістотель вважав розсудливість та помірність. Тому і науку,яка вивчає етичні чесноти, він назвав етикою.

В кожного індивіда є власне твердження про цю науку. Для одних -це правила гідної поведінки,правила ввічливості тощо. Для інших- це якісь моральні якості людини (чесність, справедливість, мужність,відкритість).

Етика має такі напрямки досліджень: метаетика,нормативна етика та прикладна етика. Зараз докладніше спробуємо з цим розібратись.

Метаетика являє собою нову галузь науки. Її часто включають до нормативної етики. Метаетика вивчає етичні категорії та поняття,вирішує проблеми загальнолюдської системи. Вивчається поняття добра і зла ,правильні та неправильні людські вчинки. Методологію про значимість та суть метаетики було запропоновано Муром. Він вважав,що ця наука має вивчати не мораль,а саме мову етики,як науку про мораль.

Нормативна етика спрямована на регулювання поведінки людини,на її вчинки.
Нормативна етика розглядає усе те,що може відповісти на запитання,як повинна вчинити людина виходячи із принципів та норм моралі. Головна ознака нормативної етики -це оцінювання та “предписування”. До нормативної етики відносять колективізм,індивідуалізм,чесноти і пороки.У нормативній етиці є свої функції:пропагування,захист соціальних цінностей,виокремлення поведінки людини і її моральних якостей.

Нормативність є невід’ємною властивістю етики. Багато дослідників сперечаються,що нормативна етика може бути одночасно і теоретичною етикою. Одні визнають таку подібність,інші заперечують,вони вважають, що ця наука лише є нормативною,і аж ніяк не науковою.

Прикладна етика — це практична галузь. Вона вивчає приватні, життєво важливі проблеми. Наприклад,це може бути аборт,штучне запліднення,клонування людини ,трансплантація органів,продаж зброї у мирний час тощо. Всі ці проблеми є дискусійними і не вирішуються за один раз і швидко,на це потрібно багато часу і вони можуть вирішуватися в різні способи. Відомі дослідники,такі як А. А. Гуссейн, Л. В. Коновалова рахують прикладну етику новітнім етапом у розвитку етики як філософської науки.

Прикладна етика має декілька напрямів,таких як:
Бізнес-етика-це етика ділових відносин,вона досліджує розвиток моралі не тільки у підприємницькій сфері та комерційній діяльності ,а також відносини рідних і близьких людей,та дає свої рекомендаціі.

Біоетика— це наука виживання,яка включає не тільки людину з її цінностями,а і весь світ, досліджує моральну сторону людини в біології та медицині.
інформаційна етика — пов’язана з комп’ютерною етикою, досліджує поведінку людини, яка використовує інформаційні технології.
медична етика — вивчає моральні норми між лікарем та пацієнтом,між лікарем та його керівником, між лікарем та людством взагалі. Головним принципом моралі медпрацівника має бути гуманізм (лікар має бути чуйним,уважним,боротися за психічне здоров’я людей).
екологічна етика — досліджує взаємовідносини людини з природою, повагу людини до природи. Є дві головні функції екологічної етики: руйнівна і творча. Руйнівна означає-зруйнувати відносини між людиною та природою. Творча-створення чогось нового на благо природи.
економічна етика — вивчає досягнення економічних цілей, що призводить до продуктивності праці, або які сприяють підвищенню добробуту людства.

Отже, проаналізувавши наукову літературу, я можу зробити висновок, що головне завдання етики-допомогти наблизитись до рівня , досягнутого людством в усвідомленні моральних проблем, які нас хвилюють, краще зрозуміти неповторність власної ситуації, необхідність власної волі та думки. Як наука, етика описує мораль,а на теоретичному рівні-пояснює її.

Етика створює духовне середовище ,яке конче потрібне для зосередження на деяких важливих питаннях, для того, щоб ці питання і теми взагалі могли існувати як предмет людського мислення. Етика дає багато відповідей на складні запитання: “В чому сенс життя?”, ”Що є добром та злом?”, ”Який сенс у моральних цінностях?”і т.п. На мою думку, етика налаштовує людину на вдосконалення свого життя,а також буття людства.

Метаетика, нормативна етика, прикладна етика: 1 комментарий

  1. Прокопенко Павло

    Не «на протязі», а «протягом». Поскольку «на протязі» — это «на сквозняке».

Добавить комментарий для Прокопенко Павло Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *