Честі та гідність людини

ludinaЦі поняття пройшли великий та тяжкий шлях еволюції. Для сьогоднішнього покоління це вже історія, а історію змінити та виправити ніхто не в змозі. Наше суспільство не можна на 100% вважати таким якому притаманні такі моральні якості як честь та гідність. Скільки б часу батьки та вчителі не витрачали на виховання підростаючого покоління у дусі моральної самосвідомості , яку характеризують , у наш час це їм мало вдається. Вихованню моральної людини у наш час часто заважають засоби масової інформації, висловлювання та дії по відношенню українського народу з боку держаної влади.

Людина повинна розуміти сутність цих понять і не путати їх. Вчителі із перших днів навчання повинні пояснювати, вчити, показувати дітям як себе треба поводити, як допомагати іншим, щоб у майбутньому вони були гарними особистостями. Але в нашій країні на жаль не часто можна знайти гарних педагогів що змогли б навчити наших дітей всьому цьому. Наша вдала дає народу не зовсім хороший приклад для наслідування , як треба поводити по відношенню до інших. В усьому вони шукають взаємовигоду. Я вважаю що це є не правильним, аморальним. З такими темпами в нас скоро не залишиться нічого людського по відношенню навіть до самих себе. Моральну самосвідомість людини, особистості характеризують честь і гідність.

Поняття «честь» і «гідність» були ще в досократиків. В їхніх статтях простежуються тенденції до тотожності достойної поведінки з розумною поведінкою : «Гордість душі стримуй». Софісти запровадили релятивістський підхід у поясненні суті честі та гідності. Найкраще честь та гідність розкриваються у відношенні до рідних людей. друзів, колег та інших . Неможливо віддати достойну честь батькам, проте того, хто відноситься до них з пошаною, вважають добрим.

Гуманістичного підходу в вивчені честі та гідності людини дотримувалися вчені, педагоги епохи Відродження . Діячі епохи намагалися У німецькій філософії суть гідності людині найточніше виголосив І. Кант. Формулюючи поняття категоричного імперативу, він стверджував їх цінність.

Трактування понять «честь» та «гідність» сучасними педагогами та вченими потребує доопрацювання. Більшість із них робить акцент на їх схожості, водночас намагаючись знайти різницю між ними.

Моральна цінність людини, що виражається у понятті «честь», пов’язана з даним суспільним станом людини, її діяльністю і соціальними статусами, які вона виконує.

Честь-моральне відношення людини до самої себе, що проявляється в розумінні власного статусу в суспільстві перед собою.

Отже, честь та гідність є проявом рівня самосвідомості. Гуманне розуміння честі та гідності передбачає гарні взаємовідносини між людьми, повагу для кожної людини з боку закону, гарантійний захист та допомогу суспільства. Лише у справжньому суспільстві, де царить свобода, взаємоповага, моральним якостям кожного, можливо виховувати, вдосконалювати, розвивати такі якості, як честь та гідність особистості.

Треба прививати дітям любов до знань, щоб вони самі розуміли що добре а що погано робити в житті. І не відбивати в них бажання до навчання я к це в останній час роблять в наших школах, інститутах. Викладати предмети с гарним поясненням щоб кожен розумів, знаходити індивідуальний підхід до кожного, не обділювати увагою нікого. Тому що всі ці причини відкладаються у мисленні , спогадах дитини і вона це несе з собою у майбутнє і дуже важливо правильно їй все пояснити.

Отже, треба прививати дітям любов до знань, щоб вони самі розуміли що добре а що погано робити в житті. І не відбивати в них бажання до навчання я к це в останній час роблять в наших школах, інститутах. Викладати предмети с гарним поясненням щоб кожен розумів, знаходити індивідуальний підхід до кожного, не обділювати увагою нікого. Тому що всі ці причини відкладаються у мисленні , спогадах дитини і вона це несе з собою у майбутнє і дуже важливо правильно їй все пояснити.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.