Відповідальність як сутнісна ознака людини

OtvetstvennostВідповідальність дуже нерозривно зв’язана з розвитком і становленням людини у суспільстві, також за рахунок відповідальності людина може виражати свою свободу слова. Відповідальність це відношення залежності людини від чогось такого, що сприймається людиною, як визначальна база для прийняття і реалізації рішень.

Відповідальність має кілька значень: це те за що людина відповідає це її життя, життя оточуючих її людей її дії та вчинки, оточуючий світ, а також людина має бути відповідальною перед суспільством та соціумом, яким вона оточена. Бути відповідальним означає думати про близьких їй людей та про наслідки своїх вчинків чи не принесуть вони шкоди.

Моральна відповідальність розглядається як усвідомлення людиною необхідність моральної діяльності, яка орієнтована на принцип еволюції людини і суспільства та подальшу організацію їх взаємодії. Багато джерел з цього питання стверджують що почуття відповідальності це соціальне явище. Тобто відповідальною людина може бути лише та, яка виконує свою певну соціальну роль, виконує свої рольові обов’язки та цілком готова відповідати за свої вчинки у відповідності до вимог суспільства. Інші відповідальність розглядають як властивість особистості, яка виникла в результаті синтезу всіх її моральних якостей, і виявляється лише в ситуаціях вільного вибору.

Уже в ХХІ столітті, в наш час відповідальність постає як основа моральних цінностей. Вона в свою чергу розповсюджується абсолютно на всі сфери діяльності людини, а також приватного, політичного і суспільно життя особистості в цілому. Від розвитку та вдосконалення почуття відповідальності залежить розвиток й існування всього суспільства в цілому. Вона виступає на переший план вивчення в таких науках як педагогіка, психологія, філософія, аксіологія та багато інших. У сучасних наукових дослідженнях багатьох відомих педагогів сучасності, розкрито психологічні та педагогічні механізми формування в дітей різних вікових категорій, відповідальності, що оцінюється скоріше як особливий мотив людських вчинків, або ж як принцип регуляції поведінки людини.

Критеріями відповідальної поведінки можуть бути уявлення дітей про значення та зміст моральних нормативів відповідальності особистості та позитивне ставлення до неї, з моральної точки зору відповідальна особа користується вміннями діяти відповідно до нормативів у ситуаціях які спонукають людей зробити висновки з етичної точки зору. У книзі «Людина для самого себе» підкреслюється необхідність відповідальності за власне життя, а також за свої вчинки та слова. Також в тій книзі співвідноситься відповідальність з такими гуманістичними цінностями людського суспільства як турбота, любов, повага. Де автор розрізнив поняття відповідальність та обов’язок, тому відповідальність виступає як категорія свободи і має позитивний настрій, а обов’язок в свою чергу виступає не як свобода. Відповідальність є найважливішою якістю людини, тому що коли людина відповідально відноситься до життя, то вона легко може само реалізуватися в суспільстві.

Відповідальністю можна назвати усвідомлення особистістю власної поведінки, власних обов’язків та розумне їх виконання. Почуття обов’язку є життєвою необхідністю для людини, що стосується як її самої так і інших оточуючих і закладається в особистості з самого народження. Люди повинні усвідомити те, що від того наскільки вони відповідальні може залежати життя багатьох людей. У цьому полягає вся суть відповідальної особистості. Людина діє на основі прийняття та осмислення своїх вчинків поведінки або самостійно поставленої перед собою мети. Переважно людина є відповідальною не тільки за щось або перед кимсь, а також вона може відповідати і за когось. Людина відповідає не лише перед суспільством, а й перед самим собою, своєю совістю. Саме тому відповідальність постає у структурі особистості провідною цінністю та пояснює її соціально моральну зрілість.

На мою думку відповідальність це насамперед стиль життя спосіб погляду людини на цей світ. За допомогою відповідальності людина може реалізувати себе як особистість. Відповідальність знаходить своє вираження в найтонших аспектах нашого життя, наприклад студент для свого розвитку має нести відповідальність за свої дії та вчинки. Відповідальна людина ніколи не дозволить собі запізнитись на зустріч яка є для неї важливою.

Піком безвідповідальності можна вважати сучасне відношення людства до навколишнього світу. Проте наданий час людство сходить з цієї неправильної стежини і намагається рухатись в новому для себе напрямку робить все щоб виправити свої помилки. Людство здатне на відповідальність виключно собі на користь в межах свого суспільства. Відповідальність починається з малого – відповідальна людина ніколи не викине папірець, недопалок чи пляшку в не призначеному для цього місці. Завдяки відповідальності, яка повинна бути невід’ємною частиною кожного індивіда, ми здатні змінити світ навколо нас.

Я не можу сказати, що я дуже відповідальна людина. Та я працюю над цим, я усвідомлюю, що чим більш я буду відповідальною тим більшого визнання я досягну в суспільстві. Моя відповідальність приведе мене до успіху в усіх сферах життя. Людям буде приємно мати зі мною справи. А безвідповідальність приведе мене до краху та деградації. Безвідповідальність приведе наше суспільство до руйнації, до занепаду нашого соціуму. Я досить часто ставала свідком того, коли людина через свою безвідповідальність потрапляє в досить складне становище створюючи багато проблем як самій собі, так і підставляючи тих людей, які покладались на неї.

На мою думку можна зробити наступні висновки, що відповідальність є дуже важливою сутністю ознакою особистості. Тому що завдяки відповідальності ми можемо реалізувати себе в суспільстві як індивіди і як соціальна особистість. Також відповідальна людина високо цінується роботодавцями. З відповідальною людиною приємно мати справу, бо на неї завжди можна покластися в будь-якій ситуації. Відповідальні люди частіше за все є активістами громадських рухів, вони не бояться взяти на себе відповідальність за народ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *