Статева мораль та її історичний розвиток

seksЩо ж таке статева мораль, це певна сукупність моральних норм, що керуються сексуальними сторонами життя людини. У статевій моралі теперішнього покоління з’являються певні зміни. Але масштаб цих змін, а також їх значення оцінюється по різному. Деякі вченні вважають, що теперішня мораль не має розумних сексуальних стосунків. Другі кажуть, що відбувається катастрофічне падіння моральності, відсутність глибоких почуттів, можливо доцільніше сказати велика присутність аморальності,піднесення сексуальності людей до рівня тварин.

Звичайно мораль минулих років, значно відрізняється від теперішніх. Знищення минулих цінностей моралі, та набуття нових для себе пріоритетів. Традиційна статева мораль суперечна, стійка і лицемірна. У 19 ст. Один вчений казав: «Те що ми спроможні зараз припустить про спілкування між статями після майбутнього капіталістичного зруйнування виробництва, має переважно поганий характер, зменшується, в великій кількості випадків тим, що буде відсторонено. Але ж що прийде на томість? Все стане відомо коли виросте майбутнє покоління: покоління чоловіків яким не доведеться купувати жінку за гроші, і покоління жінок, яким не доведеться віддаватися чоловікам за інших намірів окрім справжнього кохання. Коли такі люди з’являться, вони не будуть робити те що за теперішніми уявленнями потрібно робити, вони будуть чинити так як їм цього хочеться, і відповідно то цього своє громадська думка в кожного своя окрема.»

На початку 1920-го року, в епоху коли почалася руйнування могутньої держави, коли розривалися старі відносини правління , коли почав гинути великий суспільний світ , в той час думки окремих людей швидко змінювалися. Форми шлюбу та спілкування людей, підлого буржуазного сенсу вже не давали задоволення. В області статевих відносин та шлюбу приблизилась революція. Революція ця полягає в тому, що одні бачать в цьому прогресуючу індивідуалізацію, також збагачування життя, а інші деградацію і розпад. Тим не менше, в Россії 19-го ст. — початку 20-го ст. відбулися певні принципові процеси, ті що і у Європі, обговорювалися вони в тому ж самому інтелектуальному ключі. Особливу роль того часу в розвитку російської еротично-сексуальної культури відіграв «срібний вік».

Основна тенденція, від якої залежить здвиг в сексуальній поведінці сучасного народу зламання традиційної статевої системи, сильне ослаблення чоловічих та жіночих соціальних ролей, відмінні риси і в нормах поведінки і в психології жінок і чоловіків.

Важливі зміни сталися також і в культурі стереотипів маскулійності і феміністичності. Вони стали менш жорстокими, а більш внутрішньо суперечливими. Традиційні риси переплітаються з новими, крім того вони значно повніші і різноманітніші.

Великі зміни траплялися і в культурі. Найперше це руйнування сексуальних установок та їх ніби то наукового обґрунтування. Суспільство перестає бачити в сексуальності щось низьке і ганебне. Елементи еротики знаходять різне вираження в масовій культурі, чи то літературі чи то кіно, а також образотворче мистецтво. Хоч проституція засуджувалась морально, в нещасних бідних радянських жінок, які не мали змоги купити собі модні наряди, за скромну зарплатню, такий життєвий спосіб викликав деколи болючу заздрість.

Значно великого поширення набула в Стародавньому Римі, Греції, було створено багато будинків розпусти вони називалися » Лупанарії». Існувала проституція також в час феодалізму. Сексуальне обслуговування за гроші має глибокі психологічні і соціальні функції . Воно на багато спрощує сексуальне зближення, і прискорює, не вимагаючи від чоловіків дотримання якихось певних ритуалів. Такий комерційний секс позбавляє чоловіків відповідальності фізичної, соціальної, та емоційної. Так як нормальна сексуальне зближення, несе за собою певні обов’язки, турботу про свого партнера, емоційне залучення. Але деякі чоловіки до цього не здатні. Такім чоловікам потрібен, саме не залежний, відчужений секс, який не потребує певних зусиль.

Становлення нових норм, а також видів сексуальної поведінки, а значно проституція, відстає завжди від руйнування старих стандартів. Ослаблення сексизму, а ще багатьох традиційних норм значно розширює індивідуальну свободу, і вибірковість. Норми сексуальної поведінки, а також певні моральні установки дуже швидко змінюються. Різниця між старшим, і молодшим поколінням і цьому питанні дуже велика. Молоде покоління робить, і відчуває зовсім не так, я к робили їхні батьки і діди в цьому віці, тому уявлення засновані на минулих роках дуже часто не відповідають істині.

Однак не слід недооцінювати стабільність, історичну спадкоємність соціокультурних установок та поведінки. У розмові про сексуальну революцію, довготривалі глибокі процеси часто змішуються з тими тенденціями, що є на даний час, які мають певні чіткі межі.. Головна перевага нової сексуальної моральності можливість свого власного вибору, право особи самій вибирати найбільше необхідний стиль свого власного сексуального життя та поведінки. Статева мораль належить до списку найбільш консервативних, а також стійких елементів культури, тому захист статевих стосунків є неминуче захистом статевої моралі.

Моральні вимоги, приписи, обґрунтовувалися та аналізувалися на протязі великої історії. Мораль стала вивченням окремої науки в соціології моралі. Такі досліди включають до себе описи реальних звичаїв, вивчення моральних уявлень, та думок різних суспільних груп.

Узагальнивши сказане, можна зробити висновок, що статева мораль на мою думку присутня кожній особі, але в кожного вона певним чином різна. Кожна людина має свої власні пріоритети, цілі, поняття, а також життєві позиції. Статева мораль повинна будуватися, а також відбивати не тільки досвід наших поколінь, але і відмітати все не придатне, прогнозувати, і заохочувати необхідне що має бути. Звідси випливає несправжня обмеженість певної єдиної моралі, для оцінювання статевої поведінки жінок і чоловіків, в той же час як подвійна мораль певним чином відповідає правилам статевого диморфізму, та має певну потребу у відродженні

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.