Етикетна культура сучасності

povagaЕтикет відіграє в нашому житті дуже важливу роль. Кожного дня ми стикаємося з ситуаціями, де показуємо чи володіємо ми правилами етикету чи ні. Для когось правила етикету стоять на першій ланці життя, а хтось просто їх навіть не приймає до уваги.

Норми моральності формувались протягом довгого часу та є підсумком створення основних форм людських взаємовідносин. Без виконання цих норм моральності нереальні культурні, політичні, економічні взаємозв’язки.

Як можна жити, не шануючи один одного, не накладаючи на себе певних обмежень. Новітній етикет спадкує звичаї практично всіх народів світу від давніх часів до сьогодення. Народи кожної країни вносять в етикет свої корективи та додатки, які обумовлені суспільною злагодженістю країни, специфікою її історії, національними традиціями і звичаями. Етикетна культура визначає ступінь загальної моральної культури людини, вихованість, її ставлення до оточуючих у встановлених рамках етикету.

Це виявляється у ввічливості, тактовності, чуйності, делікатності, в майстерності вислухати співрозмовця та сором’язливості. З одного боку усі ми розуміємо, що без моральною культури ми не можемо обходитись, а з іншого – істинне, правильне та духовне легко переключається в нашій свідомості у дещо осточортіле і віджиле. З плином часу одні етикетні норми і значущості поступаються місцем більш новітнім, не завжди позитивним. З цього випливає, чим складніше доводиться кожній людині, у уніфікованому суспільстві, тим часто-густо вона звертається по допомогу до етикетної культури, відшукує те, що може їй дати тверду основу. Навмисно чи мимоволі хто завгодно з нас повертається до переломних проблем моральності, питань відбору духовних та моральних цінностей.

Сьогочасне суспільство диктує нам власні правила і більша частина людей підкоряється загальноприйнятим законам етикетної культури, але частіше ці правила є змінені та виявляються не самим найліпшим шляхом. Одна особистість впливає на другу, бо та не володіє своїми власними міцними переконаннями, котрих би вона стійко дотримувалась. Дурно, якщо цей вплив проявляється поганим чином і людина йому підкоряється, хоча сама по собі вона хороша особа, але їй не вистачило своїх особистісних поглядів та переконань. Подібна риса характерна нашій громаді, і було б набагато краще якщо б вплив особистості на особистість постійно приводив тільки до позитивних наслідків. Як би ми не старались, але негативна сторона всякчас наявна.

Потрібно зауважити, що на нинішньому періоді піднесення нашого суспільства зросли громадські вимоги до емоційно-духовної та функціонально-ділової складової культури громадян. Сьогодні є цінним не тільки суцільна картина взаємної ввічливості, але і привітність тону, володіння етикетним словом, доброзичливість. Всього-на-всього один шляхетний учинок може потішити і збадьорити людину, натомість пробудити в людині у відповідь реакції миролюбства і терпіння, інтерес до спілкування.

Дійсні правила та принципи етикету мусять виявлятися у люб’язних та чемних манерах особистості, безкорисливих взаємин до неї, в майстерності не перейти межу, не зачепити співрозмовника, тощо. Ще з самого першого дня народження немовля, батьки повинні звертати увагу на виховування маля з моральної та духовної сторони. Оскільки дітлахи — це наше майбутнє і тільки від них залежить, яке буде наше суспільство, чи буде воно духовно багатим чи аморальним. Родина-це саме активне оточення формування у дітей основ розуміння— культури етикету. Це як маленька держава в державі. Саме тут домінують правила, успадковані мудрістю багатьох поколінь. Родинний побут і його етикет можуть долучати до себе суспільну суть, а з іншого боку можуть позначати собою своєрідний феномен, як це змальовано в багатьох витворах, працях класичної літератури. Від старшого до молодшого поколінням переходять особливості національного характеру, жадання розпізнати гарне в реальності, стремління до порядку в побуті.

Зараз етикетного вирощування додержується більшість населення Землі, хоча є і такі, які додержуються супротивної сторони.Це можна все побачити і відчути в найпростішому: в повсякденному привітанні, в культурі комунікації з оточуючими,в поведінці у громадських місцях, в побуті, в стилі одягу. Наше з вами модерне суспільство сьогоднішній час визначає перед нами «високу ланку», яка усе сильніше і сильніше підвищується, і ми зобов’язані відповідати їй, якщо бажаємо бути свідомими,обізнаними, інтелігентними та рівноправними членами нашого суспільства. Ми мусимо додержуватися правил етикету не звертаючи увагу на наш настрій психологічного стану в цей момент, а по життю ми повинні постійно дотримуватися правил етикету. Ці правила повинні стати для особистості «звичкою», якою вона без сумнівів користувалась б щодня.

В нашій повсякденній дійсності повинні бути наявні – лад, злагодженість, конструктивність, кохання та єднання. Без них не може бути успіху в будь-яких досягненнях та справах, функціонуванні повноцінних людських взаємовідносин. Злість, нетерплячість, нечемність та дратівливість виходять зараз із моди, через те що не віднаходять опори та підтримки в навколишніх людях.

Етикетна культура створювалася упродовж довготривалого часу. На даних нормах поведінки ґрунтуються всі соціальні взаємовідносини, бо проживання без дотримування чітких правил немислиме. В наш час це тямлять і додержуються практично всі члени суспільства. Етикетна культура є неухильною і дотримуватись її зобов’язані всі і кожен. Чіткі правила етикету є загальноприйнятими, інакше кажучи мають характер особливої угоди між членами суспільства, про субординацію певним еталонам поведінки.

Кожен високоосвічений індивідуум зобов’язаний не тільки розбиратися, а й слідувати визначальним нормам етикету, і розумітися в необхідності їх існування. Поведінка людини показує багатство її духовного світу, внутрішній та інтелектуальний розвиток. В нинішньому суспільстві етикет має дуже величезне значення: він сприяє налагоджуванню взаєморозуміння серед людей. Поводження людини, стиль ії життя є показником багатства її духовного світу. Дотримання демократичності у відносинах спричинює змогу підвестися до того ступеня, якого потребує сьогочасна етикетна культура, яка забезпечує успіхи порозуміння поміж людьми,злагоди у стосунках, створює теплі відносини.

Етикет на сучасному рівні має не поодинокий, а об’єднувальний характер, і тому він виступає найактуальнішим засобом досягнення власних найзаповітніших завдань та цілей. Зараз кожен із з нас з зацікавленістю має зрозуміти необхідність визначальних норм етикету та дотримуватись їх, оскільки це і є суть етикетної культури. Людина постійно має потребу відчувати вищі, невпинні ціннісні орієнтири, які загартовують її внутрішні сили, вдосконалюють сенс її життя, встановлюють дієвий напрям у житті людини.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.