Соціально-історичний підхід до вивчення природи моралі

EtiikkaІноді здається, що жодне з явищ, які ми коли не будь вивчали, які оточують нас у нашому житті не мають стільки визначень скільки їх має мораль. Адже саме мораллю пронизані усі рівні науки. І кожна наука має право на своє тлумачення моралі, як такої. Тому до цих пір не можна сказати точно хто абсолютно точно розшифрував мораль.

Але якщо поглянути на це питання під більш ширшим кутом, ніби з гори можна побачити ,що все розмаїття думок що до цього питання можна поділити на три групи, чи то напрями. На перше місце я б хотіла поставити різні модуляції з приводу натуралістичного походження моралі, наступний напрямок несе в собі гуманістичні погляди на це питання і третю групу відносимо, власне соціологічна трактовка., про яку ми і будемо розгортати тему. Але перед цим я хотіла б коротко розшифрувати вище вказані групи, і ідеї які вони несуть в собі.

Ось наприклад, натуралістична теорія походження моралі, вона знайшла свою актуальність у дев`ятнадцятому столітті, майже одночасно з соціологічною теорією. Натуралістичний підхід ніс у собі новітнє відображення позитивізму, що панував у той час.

Суть цієї теорії лежить в ідеях еволюціонізму , тобто мораль, як така виникла в наслідок природного добору .А якщо бути точнішим то первісні люди, у яких інтелектуальні та психічні можливості переважали порівняно з тваринами почали шукати способи існувати разом. Але як відомо для того щоб існувати разом слід дотримуватися деяких правил які просто допомагають вижити.

Ось це, якщо вірити цій теорії, і було початком зародженням моралі. Якщо підсумувати мораль була ніби механізмом адаптації для тогочасних людей.

У середині двадцятого століття вчені ще раз повернулися до цього підходу, але розглядали його через призму соціології. Цей міждисциплінарний підхід отримав назву «соціобіологічний». Суть його полягала в тому, що вчені досліджували поведінку у соціуму тварин та людей і звичайно ж різницю в поведінці.

Що ж тепер можна перейти до наступного напряму. Умовно його на звали «гуманістичним». Я можна здогадатися ключову роль тут грали фахівці з таких сфер як філософія та етика. Вчені названих галузей в своїй теорії розставляли наголоси на духовних частинках природи моралі.

Розглянувши вказані вище підходи ,можна спокійно підійти до соціального,а якщо точніше соціально-історичного підходу. Різні вчені шукали витоки цієї теорії саме в звичайному потоці повсякденного життя у соціумі. І саме тому мені здається що це найповніший підхід до проблеми яку ми розглядаємо.

Прибічники цієї теорії вважають що мораль зародилася саме у соціально-економічних відносинах між людьми ,і тому що на протязі віків ці відносини є змінними і мораль отримую свої корективи. Мораль, як ніщо інше доводить нам різницю між соціальним і тваринним способом життя і підтримує саме те що не можна нехтувати мораллю, якщо ти живеш спільно з іншими.

Мораль це така «штука», яка допомагає людям узгоджувати свою, індивідуальну діяльність з соціумом. Мораль доводить нам як ніщо інше ,що колективна взаємодія необхідна для «виживання».

Тобто природа моралі полягає в дуже тривалому процесі розвитку людства, який ніби то підкріплювався різними соціальними і біологічними чинниками.

Мораль,є ніщо інше як продукт первісного життя. Вона ніби дзеркало відбиває цілу систему кожного і спільноти взагалі. Адже можна уявити яке свавілля коїлось коли люди почали намагатися жити разом. Але так як мозок людини не може без розвитку ,методом проб та помилок, потихеньку вибудовувалась ціла система правил суспільного існування. За яками і жило суспільство, а як відомо ті люди котрі не хотіли дотримуватись цих правил опинялись наодинці.

Адже людина ,ще раз повторює це істота соціальна і вона не може без суспільства, як в моральному так і в звичайно біологічному плані. Можна навіть навести звичайний приклад, і задатись питанням: брехлива людина, яка робить все для своєї вигоди, чи захочемо ми з нею спілкуватись? Звичайно що ні.

На завершення хотілося б додати ,що мораль це та речовина без якої б суспільство не мало шансу на існування. Це особливий механізм відносин між індивідами, між індивідом та суспільством. Але звичайно, що цей механізм, як і будь який інший не працював би без підкріплення, і як можна здогадатися цим підкріпленням є права та закони. Хоча не слід покладатися лише на них. Адже мораль перед усім ми регулюємо в самому собі.

А що до підходів , то не можна сказати ,що якийсь з них менш, або більш значимий. Кожен з них відповідає на питання які стосуються погляду саме з точки зору тих наук на основі яких будувалися ці теорії походження. Але ж вісі вони доводять одне — мораль це невід`ємна частина нашого життя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.